ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐỨC CHÚA TRỜI DẪN DẮT

Thứ Năm, 11/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on FacebookKinh Thánh: XuấtXh Ê-díp-tô-ký 15:11-21 

SUY GẪM 

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, dân sự vui mừng vì được cứu khỏi xứ Ai-cập và họ trông chờ được đến miền đất hứa. Vui mừng vì Pha-ra-ôn đã bị bại trận, Môi-se tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dân sự vào miền đất hứa.

Đã bao giờ bạn cảm nhận được sự dẫn dắt của Chúa cho đời sống mình không? Còn tôi, khi nhìn lại khoảng thời gian từ khi tôi rời trường đại học và vào Đại chủng viện, tôi nhận biết có cánh tay dẫn dắt của Chúa đối với hai vợ chồng tôi. Cha vợ mua cho chúng tôi một xe hơi mới để thay cho chiếc xe đã cũ kỹ mà chúng tôi đã sử dụng trong suốt thời gain học đại học. Bạn bè tôi giới thiệu chỗ tìm việc và khuyên tôi mua nhà. Chỉ trong vòng một tháng tôi có xe mới, việc làm mới và một ngôi nhà mới. Chúa đã ở cùng chúng tôi: Ngài đã dẫn dắt và chúc phước trên chúng tôi trong những việc quan trọng. Giai đoạn này luôn đem đến cho chúng tôi sự khích lệ khi chúng tôi nhìn lại quãng đường đời của mình.

Bạn hay gia đình của bạn có đang ở trong thời điểm quan trọng trong đời sống không? Con bạn có chuyển trường học hay bạn có chuyển việc làm không? Trong những thời điểm kinh tế khó khăn này, hoàn cảnh của bạn có thể giống như hoàn cảnh của dân Y-sơ-ra-ên. Có thể bạn đã thoát khỏi “tình trạng nô lệ” của việc làm cũ nhưng bạn chưa biết công việc “hứa hẹn” sắp tới sẽ như thế nào. Bạn có nhìn lại những kinh nghiệm trong quá khứ về sự dẫn dắt của Chúa và cứ vững bước trong những ngày sắp tới không?  

ÁP DỤNG  

Tôi kêu gọi bạn nên nhớ lại khoảng thời gian mà Chúa đã dẫn dắt bạn cách đặc biệt. Nhiều người tin rằng bàn tay của Chúa đã sắp xếp những hoàn cảnh xảy ra trên đời sống họ để mang họ đến với sự cứu rỗi. Điều gì đem đến cho bạn đức tin và sự vững lòng để bước tiếp con đường phía trước? Hãy nhớ rằng nếu Chúa có thể gìn giữ cả dân Y-sơ-ra-ên thì chắc chắn Ngài cũng có thể gìn giữ tôi và bạn.  

LỜI CẦU NGUYỆN  

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì cánh tay dẫn dắt êm dịu của Ngài trong đời sống của chúng con. Bởi chúng con đã biết được việc làm của Ngài trong Kinh Thánh, trong đời sống bạn bè chúng con và trong chính đời sống chúng con, nên chúng con tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng con vào tương lai. Xin giúp cho đời sống chúng con có thể làm sáng danh Chúa, Đấng cai trị đời đời. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Amen.

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dẫn dắt ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy”  (Ê-saiIs 58:11).

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC