SỐNG VỚI THÁNH KINH

ĐỨC CHÚA TRỜI LỰA CHỌN

Thứ Sáu, 15/08/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


1 Sa-mu-ên 9:1-10:8

"Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Kìa là người mà Ta đã bảo ngươi; ấy người sẽ cai trị dân Ta" (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ là người như thế nào? Bằng cách nào ông Sa-mu-ên gặp gỡ ông? Vì sao Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn lựa ông? Làm sao để thực thi trọng trách Đức Chúa Trời giao thác? Bạn cần đến những nguồn lực nào để sống mỗi ngày cho Chúa? Đâu là nguồn lực quan trọng hơn hết?

Ông Sau-lơ không phải là người hiểu biết rộng, có tham vọng, cũng không quan tâm đến ngôi báu, vì ông không biết nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước là ông Sa-mu-ên. So với người đầy tớ đi cùng, ông Sau-lơ tỏ ra chậm chạp, không cả quyết, thiếu sáng kiến và dường như không có khả năng lãnh đạo. Chính ông cũng thấy mình không xứng đáng và hèn mọn (câu 21). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã chọn người như ông để làm lãnh đạo và giải phóng người Ít-ra-ên. Việc ông được cha sai đi để tìm đàn lừa đi lạc đã nhiều ngày là cách Đức Chúa Trời dẫn dắt ông đến gặp ông Sa-mu-ên. Ngay từ đầu, ông Sa-mu-ên biết rõ sự lựa chọn nầy, vì thế ông dành thời gian để thăm hỏi, trò chuyện, cùng ăn với ông Sau-lơ.

Ông Sa-mu-ên biết không phải vì dáng vẻ cao lớn, oai phong như một vị vua mà ông Sau-lơ được chọn làm vua Ít-ra-ên. Đây là chỉ là con người bề ngoài và nếu người bề trong của ông Sau-lơ không được thay đổi bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời thì ông không thể thay Đức Chúa Trời để chăn dân trị nước. Lịch sử người Ít-ra-ên cho thấy các quan xét của Ít-ra-ên là những người được Chúa Thánh Linh thăm viếng. Ông Sau-lơ cũng vậy. Trong 10:6 mô tả rằng thần của Đức Chúa Trời cảm động ông Sau-lơ khiến ông nói tiên tri và "biến đổi thành một người khác." Trong 10:9 nói "Đức Chúa Trời biến đổi lòng ông." Người được Chúa Thánh Linh thăm viếng sẽ được thay đổi con người bề trong và sống một đời sống mới để đảm đang những trọng trách như cứu người, dẫn dắt người khác đi trên con đường sự sống và phước lạc.

Đức Chúa Trời giao trọng trách cho ông Sau-lơ, rồi Ngài ban thần của Ngài đổi mới và ban năng lực cho ông, để ông đảm đang trọng trách. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn dùng cách nầy để lựa chọn một số người. Dù họ cảm thấy bản thân không có tài năng, không xứng đáng được Ngài chọn lựa, nhưng Đức Chúa Trời có những mục đích đặc biệt cho những người được Ngài kêu gọi để họ bước vào chức vụ phục vụ Ngài. Khi họ đáp lời, Ngài đổi mới họ và ban các nguồn lực, tài năng để họ thực thi nhiệm vụ Ngài giao.

Ai là người mà bạn cảm nhận rằng Đức Chúa Trời có mục đích đặc biệt cho cuộc đời họ? Nếu có, bạn hãy cầu nguyện, trò chuyện và khích lệ họ bước theo sự kêu gọi của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho người quản nhiệm, lãnh đạo Hội Thánh con ơn của Ngài cách đặc biệt. Xin dùng con khích lệ ông vâng theo sự kêu gọi của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC