ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI

Chủ Nhật, 10/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 113:1-9

 

 

SUY GẪM  

113:1-9 mở đầu bằng lời ngợi khen: “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! ” nhưng nó nhanh chóng chuyển sự tập trung sang việc thờ phượng “danh của Đức Giê-hô-va ”, “hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va ” (c. 1), “Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va ” (c. 2) và “Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va ” (c. 3). Vì sao Thi Thiên này nhấn mạnh đến danh Đức Giê-hô-va, như là đối lập lại chính Đức Giê-hô-va? Theo truyền thống của người Y-sơ-ra-ên thì không có điều gì thánh khiết hơn danh xưng của Đức Chúa Trời như đã được bày tỏ cho Môi-se khi ông đối diện với Chúa nơi bụi gai cháy (Xuất 3:13-15). Việc bày tỏ danh xưng của Đức Chúa Trời là một sự kiện phi thường trong việc tự bày tỏ chính mình-Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se bản chất của chính Ngài: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ” (3:14). Vì cớ lý do này, có một thần ẩn danh nào khác hướng dẫn họ ra khỏi Ai-cập và đi ngang qua biển đỏ hơn là “Đức-Giê-hô-va”. Họ biết Đấng họ thờ phượng, bởi Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên biết Ngài là ai.

Những câu đầu của Thi 113:1-9 mô tả việc dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài đã bày tỏ danh xưng Ngài cho họ. Nhưng những câu tiếp theo của Thi Thiên này mô tả những hành động thờ phượng chính Chúa vì đã bày tỏ chính Ngài cho dân sự bằng một hình thức khác: qua công việc của Ngài. Câu 7 và 8 nói rằng: “Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi trođặng để người ngồi chung với các quan trưởng ” Câu 9 cho chúng ta biết: “Ngài khiến người đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui của những con cái ” Nói cách khác, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua việc Chúa muốn làm đảo lộn sự việc: chọn một tình thế bất khả thi và thay đổi nó. Dĩ nhiên việc này là kinh nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên khi họ đi ra khỏi Ai-cập: một dân bị nô lệ được giải phóng khỏi một tên bạo chúa và sau đó quân đội hùng mạnh của hắn bị chết chìm. Với cái nhìn về Đức Chúa Trời, Đấng đã bày tỏ chính mình Ngài qua Danh xưng và hành động, trước giả Thi Thiên kết luận rằng: “Hãy ngợi khen Đức-Giê-hô-va ” (c. 9). 

 

 

ÁP DỤNG  

Trong tuần này Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho bạn qua phương cách nào? Hãy nhạy bén trước nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời sử dụng để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta: Kinh Thánh, sự thờ phượng của chúng ta, cộng đồng con cái Chúa trong hội thánh, bạn bè. Đó chỉ là một số phương cách mà Đức Chúa Trời có thể dùng. Hãy để ý cách Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ chính Ngài cho người khác. Hành động và lời nói của bạn có bày tỏ Đức Chúa Trời, Đấng mà bạn biết không? 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Chúa yêu dấu, tạ ơn Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho chúng con qua nhiều phương cách. Xin dạy con nhận ra sự hiện diện của Ngài khắp nơi nào con đi, và xin nhắc con nhớ rằng lời nói và hành động của con có thể bày tỏ Ngài cho người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 Hãy trao mọi điều lo lắng của bạn cho Đức Chúa Trời; Ngài là cái neo vững chắc. Alfred, Lord Tennyson

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC