MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG NHƯ THẾ NÀO?

Thứ Tư, 13/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    “Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm”.  Thi Thiên 19:1

    Phi thuyền Columbia nặng hơn 2.000 tấn (khoảng 2.045.500 kg) khai hoả với một chiếc đuôi lửa dài ngoằng. Hai phút sau, nó đã đạt đến độ cao 37 km. Nó bay vòng trái đất với tốc độ 27.350 km một giờ. Bạn thử nghĩ đến lực cần thiết để đẩy chiếc tên lửa khổng lồ ấy lên không gian với tốc độ như thế. Lực đó chắc chắn rất lớn! 

Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời còn mạnh hơn nữa không? Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va... có quyền lớn...” (Na-hum 1:3). Ngài làm nên trời và đất. Đức Chúa Trời chỉ cần phán và mọi vật liền có! Ngài là toàn năng. Ngài ngự trị trên mọi dân mọi nước. Quyền năng của Ngài không có giới hạn. Ngài có thể làm mọi sự.

Kinh Thánh kể về Áp-ra-ham và bà Sa-ra. Đức Chúa Trời hứa họ sẽ có nhiều con cháu, nhưng họ cứ chờ đợi mà chẳng thấy có con cái gì cả. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến cùng ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra, khi hai người gần được trăm tuổi. Thiên sứ nói với ông năm sau bà Sa-ra sẽ sinh một con trai.

Thật không thể tin được! Khi bà Sa-ra cười thì thiên sứ phán: “Có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng?” (Sáng Thế Ký 18:4). Thật vậy, sau đó bà Sa-ra sinh một con trai! Vì Đức Chúa Trời là toàn năng nên Ngài làm điều mà con người không thể làm. Sắp tới, nếu bạn có khó khăn nào thì hãy nhớ Đức Chúa Trời đầy quyền năng và Ngài muốn giúp đỡ bạn.

Bạn hãy kể ra vài thí dụ cho thấy Đức Chúa Trời đầy quyền năng.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

    Bạn có thể cầu nguyện như sau:
 

Kính lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng! Con xin nhờ cậy Ngài khi con gặp khó khăn không giải quyết được. Xin giúp con nhớ rằng Ngài đang nắm quyền trên mọi sự. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC