ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐỨC CHÚA TRỜI VUI MỪNG

Thứ Sáu, 29/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  Kinh Thánh: Thi Thiên 147:1-11

 

 

SUY GẪM 

 

Phân đoạn Kinh thánh hôm nay có nhiều lời chỉ dẫn và đảm bảo. Còn có cách nào tốt hơn để sử dụng những ngày của chúng ta hơn là ngợi khen Chúa? Sau hết, Chúa xứng đáng cho sự ca ngợi của chúng ta và đã ban phước cho chúng ta bởi quyền năng, sự khôn ngoan thiêng liêng và sự chăm sóc của Ngài.

 

Lời hứa tuyệt diệu rằng Chúa “chữa lành người có lòng đau thương và rịt lành thương tích của họ ” (c. 3) là lời hứa chúng ta có thể chia sẻ với người khác trong một thế giới có quá nhiều đau thương. Đó là một lời hứa chúng ta có thể công bố và được an ủi cách cá nhân.

 

Ngợi khen sự oai nghi, sự sáng tạo, sự chu cấp và sự nhân từ của Chúa sẽ làm cho đức tin của chúng ta gia tăng và chúng ta sẽ được liên kết với Chúa. Sách Thi Thiên hướng dẫn chúng ta ngợi khen Chúa cách vui mừng. Chúng ta muốn ngợi khen Chúa vì cớ chúng ta yêu mến Ngài và Chúa xứng đáng nhận sự ca ngợi.

Câu 1-11 kêu gọi chúng ta ngợi khen Chúa và đưa ra những lý do để chúng ta làm điều này. Chúng ta có được cơ hội lớn để ngợi khen Chúa và làm cho Ngài vui lòng. Những câu tiếp theo cho chúng ta biết rằng Chúa không vui thích nơi sức mạnh của động vật hay con người mà Ngài đã dựng nên. Chúa vui mừng nơi những người kính sợ và tin cậy nơi tình yêu trường tồn của Ngài.

 

Bạn đã làm cho ai đó vui lòng khi nào? Làm cho ai đó vui lòng là một điều tốt. Khi xem xét bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời, việc làm vui lòng Chúa là điều không thể hiểu được. Tuy nhiên đây là điều mà câu 10-11 cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được. Yêu cầu của việc này rất ngắn gọn và đơn giản: “Ngài đẹp lòng người kính sợ Ngài, và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài ” (c. 11). 

 

 

ÁP DỤNG 

 

Bạn có vui mừng nơi Chúa không? Lòng tôn kính và yêu mến của bạn đối với Ngài có làm cho bạn kính sợ Ngài? Bạn có tin cậy và trông đợi nơi tình yêu trường tồn của Ngài dù hoàn cảnh ra sao không? Hôm nay, hãy chú ý đến việc vui mừng trong Chúa. Hãy ngợi khen Chúa về tất cả những gì Ngài đã làm. Tạ ơn Chúa vì Ngài chữa lành người có lòng đau thương và Chúa là Đấng nhân từ chăm sóc chúng ta. Hãy kinh nghiệm niềm vui của việc được Chúa chiếm hữu hoàn toàn. Hãy nói với Chúa về khả năng sáng tạo lạ lùng và sự chu cấp của Ngài cho hết thảy tạo vật. Sau đó hãy xưng nhận tình yêu, lòng tôn kính và ngay cả lòng kính sợ của bạn đối với uy quyền cao cả của Chúa, và bắt đầu nương cậy nơi tình yêu trường tồn của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

LỜI CẦU NGUYỆN

Cha yêu dấu, con vui mừng khi biết rằng con có thể vui mừng trong Chúa. Xin gia thêm trong con lòng nhận biết công việc sáng tạo diệu kỳ, sự chu cấp, và sự chăm sóc của Ngài. Khi con muốn phục vụ Ngài, xin giúp con tin cậy và nương nhờ nơi tình yêu trường tồn của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; Ngài sẽ làm cho ngươi nín lặng bởi tình yêu của Ngài, Chúa sẽ ca hát vui mừng vì cớ ngươi. Sô-phô-ni 3:17

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC