MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐỨC THÁNH LINH CÓ GIÚP BẠN YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?

Thứ Bảy, 07/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương,sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22)

Bạn có biết yêu thương là thế nào không? Có thể bạn nghĩ rằng tình yêu chỉ là một cảm xúc, nhưng đấy không phải là tình yêu thật. Nếu bạn yêu thương một người nào chỉ vì người đó yêu thương bạn tức là bạn chưa thể hiện tình yêu thật.

Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8). Đức Chúa Trời yêu thương bạn khi bạn vẫn còn là một tội nhân. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu bằng cách sai Con của Ngài chết trên thập tự giá vì tội của bạn. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Chúa Trời đổ đầy tình yêu thương của Ngài vào lòng bạn. Kinh Thánh cho biết: “Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Khi Đức Thánh Linh cai trị đời sống bạn thì Ngài sẽ làm cho bạn biết yêu thương người khác.

Tình yêu thương thật là yêu thương người khác như Chúa Giê-xu yêu thương vậy. Điều này nghĩa là bạn coi trọng người khác hơn bản thân mình. Tình yêu thương thật muốn Đức Chúa Trời ban điều tốt nhất cho người khác. Khi có lòng yêu thương thì bạn sẽ không trông đợi người khác đáp lại tình yêu thương của bạn dành cho họ. Đức Thánh Linh có sinh trái yêu thương trong đời sống của bạn không?

Kể ra hai cách qua đó bạn có thể bày tỏ trái yêu thương của Đức Thánh Linh đối với người khác.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau: 

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã yêu thương con bằng tình yêu thật. Xin Chúa sinh ra trong con trái yêu thương. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC