MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐỨC THÁNH LINH CÓ THỂ GIÚP BẠN THẮNG HƠN TỘI LỖI KHÔNG?

Thứ Tư, 12/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”  (I Cô-rinh-tô 3:16)

Lan đứng nhìn chiếc máy vi tính. Mẹ căn dặn là không được chơi game nếu chưa làm xong bài. Lan nghĩ: “Mẹ vắng nhà một tiếng đồng hồ.” Lan cảm thấy bị cám dỗ chỉ cần chơi một trò thôi. Nhưng Lan cũng biết rằng như thế là phạm tội.

Trước khi bạn tin nhận Chúa  Giê-xu là Cứu Chúa của mình thì bạn ở dưới quyền lực và sự điều khiển của tội lỗi. Nhưng giờ đây, có Đức Thánh Linh sống trong bạn. Kinh Thánh cho biết bạn là đền thờ sống của Ngài. Đức Thánh Linh muốn giúp bạn giữ gìn đền thờ này khỏi bị ô uế vì tội lỗi. Ngài sống trong bạn để giải thoát bạn khỏi quyền lực và sự cai trị của tội lỗi. Kinh Thánh chép: “Tội lỗi không cai trị trên anh em đâu...” (Rô-ma 6:14).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ bị cám dỗ phạm tội. Khi bạn bị cám dỗ phạm tội, Đức Thánh Linh sẽ thuyết phục bạn để bạn thấy rằng hành vi của mình là sai trái. Phần của bạn là phải quyết định vâng lời Ngài. Hãy lưu ý đến những điều Ngài tỏ ra cho bạn. Đức Thánh Linh đang làm việc trong bạn. Ngài sẽ ban cho bạn năng lực để vâng lời Đức Chúa Trời và khỏi phạm tội. Bạn có sẵn lòng lắng nghe Đức Thánh Linh và làm theo điều Ngài chỉ dạy không?

Đức Thánh Linh làm gì khi bạn bị cám dỗ phạm tội?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Con cám ơn Chúa vì Ngài ban Đức Thánh Linh để nhắc nhở con khi con bị cám dỗ phạm tội. Xin giúp con biết lắng nghe Đức Thánh Linh và quyết định không phạm tội. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC