MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐỨC THÁNH LINH DẪN DẮT BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Thứ Năm, 12/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


     “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”  (Giăng 16:13)  

Đức Thánh Linh không chỉ là thầy giáo của bạn. Ngài còn là Đấng dẫn dắt bạn. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trong những việc nhỏ nhặt như nói về Chúa Giê-xu cho bạn bè hoặc giúp đỡ người đang đau khổ. Ngài cũng sẽ hướng dẫn bạn trong những việc quan trọng, chẳng hạn như bạn nên chọn nghề nghiệp gì, nên lập gia đình với ai.

Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn cần xin Đức Chúa Trời dẫn dắt. Sau đó, bạn cần chờ đợi để hiểu chương trình của Ngài. Đức Thánh Linh thường dùng lời Kinh Thánh để dẫn dắt chúng ta. Đọc Kinh Thánh sẽ giúp bạn biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng dẫn dắt chúng ta qua những điều xảy đến cho chúng ta. Hãy lưu ý cách Đức Chúa Trời cho phép các việc này xảy ra. Ngài sẽ dùng chúng để tỏ cho bạn biết chương trình của Ngài từng bước một. Cách thứ ba mà Đức Thánh Linh có thể dùng để dẫn dắt chúng ta là qua những người yêu mến Chúa. Ngài có thể dùng người thân trong gia đình hoặc những người yêu mến Chúa để cho bạn những lời khuyên tốt. 

Đức Chúa Trời hứa: “Ta sẽ chỉ dạy ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi” (Thi Thiên 32:8). Bạn không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Bạn có thể cậy Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn.

Lâu nay bạn có để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt không? Nếu có, hãy viết ra một điều mà Ngài đã chỉ dẫn bạn trong tuần lễ qua.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con tin cậy Ngài và xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC