ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM

Thứ Hai, 05/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Rô-maRm 4:13-25

SUY GẪM

Tổ phụ Áp-ra-ham là một nhân vật Cựu ước được nhiều người trong chúng ta thích. Một trong những điểm nổi bật của ông có thể là một người chịu nhiều đau đớn: ông nghi ngờ lời Chúa hứa ban cho ông một người trong tuổi già; ông quyết định có con bằng cách sống với A-ga, người hầu của vợ mình; trong lúc nguy cấp ông đã nói dối rằng Sa-ra là em gái ông để cứu lấy mạng sống của mình.

Dựa vào những yếu đuối của Áp-ra-ham, chúng ta có thể hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời vẫn quyết định tiếp tục giải cứu và ban phước, thậm chí làm cho ông trở nên một tổ phụ của đức tin. Trong những câu trước phân đoạn Kinh Thánh hôm nay của chúng ta, Phao-lô viết “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho người” (Rô-maRm 4:3). Đây là điều Phao-lô muốn chúng ta hiểu về sự cứu rỗi trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay.

Được cứu bởi đức tin có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Khác với Cơ Đốc giáo, các tôn giáo khác dạy rằng để nhận được sự cứu rỗi con người cần thực hiện một số nghi lễ hay làm việc công đức. Về sự cứu rỗi của chúng ta, Phao-lô nói rằng nó đến “bởi đức tin” và nó được “đảm bảo” (Rô-maRm 4:16). Điều gì làm cho Cơ đốc giáo trở nên khác biệt hơn? Sự cứu rỗi là miễn phí và chắc chắn. Nhưng chúng ta có nhiều câu hỏi.

Về những việc lành của Cơ đốc nhân thì sao? Những việc làm đó rất là quan trọng. Chúng đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và chúng là những dấu hiệu tích cực của sự tăng trưởng trong đời sống Cơ đốc nhân. Giăng cho chúng ta biết rằng những việc lành chúng ta làm là bằng chứng của việc chúng ta thật sự được cứu (I Giăng1Ga 2:3-11). Bằng chứng này cho chúng ta cơ sở về những gì Phao-lô nói trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay.

Tổ phụ Áp-ra-ham có thể đã vấp ngã nhiều lần trong đời sống. Nhưng điều quan trọng là đức tin ông vẫn luôn đặt nơi Đức Chúa Trời.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, tạ ơn Ngài vì sự cứu rỗi con nhận được bởi đức tin vào công việc Ngài chớ không phải bởi cố gắng của con. Xin giúp con chấp nhận lẽ thật này và vui mừng trong tình thương vô đối của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

ÁP DỤNG

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta bởi ân điển Ngài qua đức tin chúng ta. Hãy tâm niệm rằng sự cứu rỗi của bạn được đảm bảo trong Đấng Christ. Không điều gì có thể chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Sự bình an thật sự là điều không thể có được cho đến khi chúng ta chấp nhận lẽ thật này, vì vậy hãy chấp nhận nó bây giờ.

“Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời: Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ”  Thi thiên Tv 66:5

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC