HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN

Thứ Sáu, 09/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Thi thiên 145:1-21

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Câu 18-19 

Suy niệm:

 1.  Chúa ở gần...mọi người cầu khẩn Ngài.

Đó là những người đã có đức tin an nghỉ trong Chúa, những người tập trung tư tưởng vào Chúa chứ không phải vào nan đề của mình.

Chúa ở gần người thành tâm cầu khẩn Chúa. Chúng ta cầu nguyện nhưng có thấy gần Chúa hay không?

Chúng ta phải cảm biết Chúa gần gũi với mình, thì cầu nguyện mới hiệu quả. 

2.  Chúa làm thỏa nguyện... mọi người kính sợ Ngài.

Cầu nguyện với Chúa cho đến khi ta gặp được Chúa.

Kính sợ Chúa và Chúa làm lòng ta thỏa nguyện, trước khi nan đề được giải quyết.

Đây là loại cầu nguyện mà chỉ con dân Chúa mới biết. Người đời không biết kính sợ Chúa là gì và cũng không bao giờ thoả nguyện khi gặp Chúa, vì họ chỉ “hối lộ” thần thánh của họ và có khi đến với Chúa cũng muốn “hối lộ” Chúa nữa. 

3. Chúa nghe tiếng kêu cầu...của họ và giải cứu cho.

Cầu nguyện và tin rằng Chúa nghe lời ta. 1Giăng 5:14-15 ghi rằng: “Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Chúa: ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết mình đã nhận được điều cầu xin rồi.” 

Cầu nguyện với đức tin, với thành tâm, kính sợ Chúa,

Chúa sẽ lại gần làm thỏa nguyện và nghe tiếng kêu cầu và giải cứu cho họ. 

Nói tóm lại: 

1. Bạn đang có loại đức tin nào?

2. Bạn sống với đức tin ấy ra sao? Có ai biết không?

3. Bạn kinh nghiệm cầu nguyện ra sao? Có thấy Chúa thân gần với mình không?

4. Bạn biết cách cầu nguyện để Chúa nhậm lời chưa?

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC