ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐỨC TIN VÂNG PHỤC

Thứ Tư, 07/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7

SUY GM

George Bernard Shaw đã nói “Cơ đốc giáo có thể là tốt nếu có người thử theo đạo. ”Ông ta muốn nói rằng Cơ đốc nhân dường như không vâng phục Đấng Christ đúng như niềm tin của họ nơi Ngài. Thật khó để vâng phục trọn vẹn và liên tục. Nếu chúng ta làm đựơc điều này thì chúng ta đã thực sự hoàn toàn trưởng thành trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu cuộc chiến để trở nên giống như Đấng Christ vì điều này rất quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về đức tin thật.

 

Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta hôm nay có một vị trí quan trọng trong sách Rô-ma. Nó cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về những gì Phao-lô muốn trình bày với chúng ta trong phần còn lại của sách này.

Sách Rô-ma được biết đến như một sách quan trọng về giáo lý của Phao-lô. Nếu điều đó dường như nặng nề, thì hãy xem nó như một truyền đạo đơn đầy quyền năng đã từng được viết. Trong một phương diện nào đó, Phao-lô đã tóm tắt toàn bộ bức tranh tổng quát của Cơ đốc giáo trong sách này. Nhưng mục tiêu của ông là mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về mối liên hệ giữa đức tin và sự vâng lời.

Tăng trưởng trong sự vâng phục là một cuộc chiến. Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta mô tả con người như là “nô lệ… cho sự ham muốn của mình. ”Những ham muốn của chúng ta bắt chúng ta làm nô lệ. Nhưng có một cách giải quyết:khi đức tin chúng ta càng tăng trưởng, thì chúng ta càng dễ bứt đứt dây trói của sự cám dỗ đang cầm giữ chúng ta. Phao-lô cũng nhắc chúng ta rằng Chúa Giê-xu ban năng lực để chúng ta thoát khỏi xiềng xích của sự ham muốn. Chúa của chúng ta không chỉ là Con Đức Chúa Trời, Đấng ban năng lực, nhưng Ngài cũng là một Người biết sức mạnh của sự cám dỗ. Chúa có thể thật sự cảm thông với chúng ta trong cuộc chiến tiến đến sự vâng phục. 

Sự vâng lời của chúng ta là nền tảng để nói cho người khác về Chúa Giê-xu. Khi chúng ta thắng hơn tội lỗi, những người xung quanh sẽ nhìn thấy đức tin chúng ta qua sự vâng lời. Hành động của chúng ta phải phù hợp với lời làm chứng. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay Phao-lô nhắc đi nhắc lại hình ảnh của một sứ giả được kêu gọi, được ủy thác để miêu tả vẻ đẹp của Tin Lành:Phao-lô được “kêu gọi” làm sứ đồ (c.1); chúng ta Cơ đốc nhân “được gọi làm những người … vâng phục đến từ đức tin” (c.5); chúng ta được kêu gọi để thuộc về Đấng Christ (c.6); chúng ta được gọi để làm thánh nhân (c.7). Điều này nhắc nhở rằng sự vâng phục của đức tin chúng ta sẽ thu hút người khác đến Cứu Chúa mà chúng ta yêu mến.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, con ao ước vâng phục Ngài cách trọn vẹn. Xin thêm đức tin cho con để con có thể lớn lên trong sự vâng phục. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

ÁP DỤNG
 

Hãy để cho đức tin chúng ta hành động. Nhưng chúng ta hãy xem sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta chiến đấu, nhất là nếu chúng ta cố gắng chiến thắng thận đấu bằng cách riêng của mình hơn là nhờ cậy những phương pháp của Đức Chúa Trời: Hãy nuôi dưỡng đức tin của chúng ta để những việc lành đem lại kết quả tự nhiên. 

Thật ra, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu để tăng trưởng tâm linh cho đến ngày chúng ta gặp mặt Chúa. Nhưng nó sẽ giúp ích khi chúng ta biết rằng người khác cũng chiến đấu - ngay cả Phao-lô. Bạn có nghe tiếng kêu gọi không? Bạn có đang mời gọi người khác đến với Chúa và đến với sự chiến thắng những ham muốn tội lỗi của họ không? Chúng ta hãy cùng sống một cuộc đời vâng phục Chúa Giê-xu và lướt đi như gió với sứ điệp cứu rỗi của Ngài. Hãy để cho những lời đồn đại về sự vâng lời của chúng ta được mọi người xung quanh biết đến. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC