LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI

Thứ Sáu, 09/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Tức thì, hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài” Mác 1:18

Lúc Si-môn và Anh-rê nghe tiếng gọi của Chúa Giê-xu, họ lập tức vâng lời mà không chống đối gì cả. "Nếu chúng ta cũng luôn luôn sốt sắng nhất định thi hành đúng lúc kịp thời tất cả những gì chúng ta nghe Chúa sai bảo ngay lập tức hoặc ngay khi gặp dịp tiện đầu tiên, việc chúng ta đi nghe giảng lời ân huệ của Chúa cũng như việc đọc sách vở tốt sẽ luôn luôn giúp cho sinh hoạt thuộc tính của chúng ta ngày càng phong phú hơn.

Người nào ăn ngay bánh mình muốn ăn thi sẽ không bị mất phần cũng như ai thực hành ngay một giáo lý mình vừa học hỏi được sẽ chẳng bao giờ bị mất đi những lợi ích do giáo lý ấy đem đến. Đa số độc giả, thính giả từng được cảm động sâu xa đến độ nhất định sẽ sửa mình; nhưng tiếc thay, ý định ấy chỉ bừng nở mà không “đậu”. Do đó, cũng không có kết quả gì. Họ chờ đợi, do dự rồi quên đi, cho đến khi, như nước trong ao vào những đêm băng giá chỉ đông đặc, độ sáng hôm sau khi mặt trở mọc lên thì tan chảy ra và đến một lúc nào đó, lại bi đông đặc nữa.

Cái ngày mai tai hại đó đã giết chết, biết bao nhiêu quyết định tốt đẹp; nó là lò sát sinh giết người vô tội. Chúng tôi ước mong sao cho quyển sách “Lời sống hàng ngày” này sẽ không trở thành vô ích nhưng sẽ có kết quả tốt, nên cầu nguyện cho quý độc giả sẽ không chỉ đọc rồi thôi, mà còn làm theo điều đã đọc nữa. Thực hành lẽ thật là cách đọc Lời Chúa hữu ích hơn hết. Nếu quý độc giả có cảm thấy một bổn phận nào phải làm khi chăm chú đọc các trang sách này, xin quý vị hãy vội vàng làm xong bổn phận ấy trước khi ánh sáng thánh khiết đó lìa khỏi linh hồn mình.

Hãy bỏ cả chài lưới, tất cả những gì mình đang có ngay lập tức và đừng chống lại tiếng gọi của Chúa. đừng nhường chỗ cho ma quỉ bởi sự trì hoãn. Nên vội vàng khi cơ hội và sự kích thích đang liên kết nhau trong một tình trạng phước hạnh. Đừng bị mắc bẫy do chính mình giăng ra. nhưng phải phá tung chiếc lưới ham mê thế gian và ra đi nơi nào vinh quang đang mời bạn.

Thật phước hạnh cho tác giả nào thấy độc giả quyết định thực hiện nhưng điều chỉ dạy của mình: mùa gặt của tác giả ấy sẽ là một trăm lần nhiều hơn và ông Chủ sẽ được vinh dự lớn. Nếu đẹp ý Chúa, xin điều đó sẽ là phần thưởng dành cho những bài suy gẫm ngắn ngủi và những phần ám chỉ vội vàng này.

Lạy Chúa, xin ban điều đó cho đầy tớ Ngài

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC