LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ĐỪNG QUAY TRỞ LẠI

Chủ Nhật, 15/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 “Ngươi cũng như một người trong chúng nó”   Áp-đia 1:11 

Đáng lẽ gặp lúc khó khăn dân Ê-đôm phải tỏ lòng ưu ái huynh đệ với Y-sơ-ra-ên, nhưng trái lại, còn cháu Ê-sau lại về hùa với các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Trong câu gốc trước mặt chúng ta đây, nét nhấn mạnh đã được đặt trên chữ “ngươi, cũng như khi Sê-sa kêu lên cùng Brutus rằng “còn ngươi, Brutus”. Một hành động xấu có thể vô cùng tai hại vì cớ người đã phạm điều xấu đó. Lúc chúng ta là những kẻ được chọn, được thiên đàng ban ơn cho, phạm tội thì chúng ta đã phạm tội kịch liệt; tội của chúng ta là một tiếng kêu tố cáo vì chúng ta đã đặc biệt khoang dung. Nếu một vị thiên sứ đặt tay trên chúng ta lúc chúng ta đang làm tội, vị ấy không cần quở trách ta điều gì khác hơn là hỏi rằng: “ủa ngươi? Ngươi làm gì ở đây?” Chúng ta đã được tha tội, đã được giải cứu, đã được dạy bảo, đã được khiến nên giàu có, đã được ban phước rất nhiều rồi, há còn dám tra tay làm tội nữa sao?”

Thưa bạn là người độc giả ngoan ngoản, vài phút xưng tội sáng nay có thể sẽ rất ích lợi cho bạn. Phải chăng bạn chưa bao giờ chung đụng với kẻ ác? Trong một bữa tiệc chiều nào, một số người đã cười lớn vì câu nói tục tỉu nào đó và câu pha trò của họ không hoàn toàn chướng tai bạn, bạn “cũng như một người trong chúng nó”. Lúc có người nói xấu đạo Chúa, bạn rụt rè im lặng: như thế đối với một khách bàng quan, bạn “cũng như một người trong chúng nó”. Lúc người thế gian chạy “áp-phe” và trúng mối lớn, bạn có là một người trong đám họ chăng? Lúc họ chạy theo săn đuổi những điều hư không, bạn có tham lợi y như họ chăng? Có gì phân biệt giữa họ với bạn chăng? Có phân biết gì chăng? 

Chúng ta phải trực tiếng đương đầu với vấn đề. Hãy thành thật với chính linh hồn bạn và chắc chắn rằng bạn là một người mới trong Đấng Christ. Nhưng sau khi đã chắc chắn như vậy rồi, hãy bước đi thật thận trọng, e có người bảo rằng “Ngươi cũng như một người trong chúng nó”. Bạn không muốn cùng chịu số phận đời đời với họ, tại sao ở đây bạn lại giống như họ? Đừng bao giờ đồng mưu với họ, e bạn cũng bị bại hoại như họ. Hãy theo phe với những người đang gặp hoạn nạn trong số các con cái Đức Chúa Trời, chớ đừng theo phe người thế gian.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC