LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ĐƯỢC SẠCH MỌI TỘI

Thứ Hai, 16/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  “Huyết Đức Chúa Giê-xu Christ Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta”   1Giăng 1:7

Câu Kinh Thánh trên đây chép “làm sạch” chớ không bảo “sẽ làm sạch”. Có vô số người nghĩ rằng họ có thể trông mong được tha tội lúc hấp hối, ôi được tha tội trước khi tôi chết! Một số người khác lại nghĩ rằng họ chỉ ý thức việc được tha tội sau nhiều năm làm tín đồ Đấng Christ. Nhưng sự tha tội là một việc xảy ra ngay lập tức, một đặc ân cho ngày hôm nay, một niềm vui cho chính giờ phút nầy. Chính lúc tội nhân tin nhận Chúa Giê-xu, người ấy hoàn toàn được tha tội. Câu gốc trên đây được viết theo thì hiện tai cũng ám chỉ một sự việc cứ được liên tục. Tội chúng ta đã được “tẩy sạch” hôm qua, đang được “tẩy sạch” hôm nay và sẽ được “tẩy sạch ngày mai.

Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, sự việc cũng xảy ra như thế cho chính bạn, cho đến lúc bn vượt thiên hà. Mỗi giờ, mỗi phút bạn đều có thể đến với dòng suối ấy, vì nó vẫn còn tẩy sạch bạn. Cũng xin chú ý tính cách hoàn tất, trọn vẹn của sự tha tội “huyết Đức Chúa Giê-xu Christ Còn Ngài làm sạch mọi tội chúng ta”. 

Thưa quý độc giả tôi không thể nào nói hết được sự ngọt ngào vượt bực của từ ngữ nầy, nhưng tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho bạn nếm biết điều đó. Chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời trên nhiều phương diện. Dầu số nợ có lớn hay nhỏ, chỉ một tờ biên lai là đủ trang trải cả hai như nhau. Huyết Chúa Giê-xu là phước hạnh từ Đức Chúa Trời nhằm trang trải các tội phạm thượng của Phi-e-rơ cũng như khuyết điểm của Giăng là người có tánh hay thương yêu. Tội lỗi chúng ta bị cất đi, tất cả đều lập tức bị cất đi và bị cất đi vĩnh viễn. Thật là một phước hạnh hoàn toàn.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC