LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ĐƯỢC SANH RA CHO NƯỚC TRỜI

Thứ Sáu, 09/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối  Thi Thiên 24:4

Thực hành sự thánh khiết trong đời sống bề ngoài là một dấu hiệu quí báu về một người có ơn Chúa. Chúng ta phải lo sợ cho một số người tự xưng là tín đồ đã làm sai lệch giáo lý về sự xưng nghĩa bởi đức tin bằng cách khinh dể những việc tốt lành. Làm vậy, đến ngày trọng đại cuối cùng, họ sẽ bị khinh dể đời đời. Nếu tay chúng ta chưa sạch, hãy rửa chúng trong dòng huyết quý báu của Chúa Giê-xu, như vậy chúng ta sẽ có thể đưa cao đôi tay trong sạch lên để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng “hai bàn tay sạch sẽ” vẫn chưa đủ nếu chúng chưa được kết hợp với “một tấm lòng trong sạch”.

Đạo thật là công việc của tấm lòng. Chúng ta có thể lau bề ngoài chén và mâm sạch sẽ đến đâu tùy ý, nhưng nếu những phần bên trong ô uế thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là người ô uế hoàn toàn, vì tấm lòng chúng ta mới phản ảnh trung thực con người chúng ta, chớ không phải đôi bàn tay, sự sống thật của chúng ta thiết yếu là bản tánh nội tại của chúng ta, và chính vì thế mà có sự cần yếu quả quyết cho chúng ta phải được thanh sạch bên trong. Kẻ có tấm lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời; Tất cả những người khác đều chỉ là loài dơi đui mù.

Người ta được sanh ra cho nước trời “chẳng hưởng linh hồn mình về sự hư không”. Mọi người đều có niềm vui riêng để hưởng linh hồn của họ lên. Người thế gian hướng linh hồn họ vào những sở thích xác thịt, vẫn là sự hư không rỗng tuếch; Nhưng người thánh đồ yêu mến những gì sẽ còn lại, cũng như Giô-sa-phát đã hướng về các nẻo đường của Đức Giê-hô-va. Ai bằng lòng với vỏ đậu, sẽ được xếp chung với loài heo. Thế thì, thế gian có khiến bạn mãn nguyện chăng? Nếu có, phần thưởng dành cho bạn sẽ chỉ ở trong đời nầy mà thôi; Hãy lợi dụng nó đi, vì bạn sẽ chẳng biết được một niềm vui nào khác đâu.

“Cũng chẳng thề nguyện giả dối”, các thánh đồ bao giờ cũng là một con người thanh liêm. Người tín đồ Đấng Christ nói ra lời nào thì đó là một lời thề; Nhưng lời nói ấy còn có giá trị hơn hai mươi lời thề của kẻ khác. Thiên đàng sẽ đóng cửa đối với kẻ nói dối. Vì người nói láo chẳng bao giờ được vào nhà Đức Chúa Trời, dầu người ấy có nói gì hay làm gì chăng nữa.

Thưa quý độc giả, câu gốc trước mặt chúng ta có kết án bạn chăng hay bạn vẫn hi vọng được lên núi Đức Giê-hô-va?

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC