LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

GHÉT SỰ GIAN ÁC

Thứ Sáu, 12/01/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hỡi kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự gian ác”  Thi Thiên 97:10 

Bạn có lý do chính đáng để “ghét điều ác” vì cứ thử nhìn những tai hại nó đã gây ra cho bạn mà xem. Ôi, tội lỗi đã làm hại cho bạn biết bao nhiêu mà kể! Nó đã bịt mắt để bạn không thấy được vẻ đẹp của Cứu Chúa; nó đã bịt tai bạn để bạn không nghe được những lời mời gọi thiết tha của Đấng Cứu chuộc. Tội lỗi đã hướng chân bạn về nẻo chết, đổ thuốc độc vào chính nguồn sống của bạn; nó nhuộm đen tấm lòng bạn, khiến lòng bạn trở thành “dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa”.

 Ôi bạn vốn là người hư hỏng làm sao khi điều ác đã làm hết sức của nó cho bạn trước khi ân điển Đức Chúa Trời đã can thiệp vào! Bạn đã bị dành sẵn cho cơn thạnh nộ cũng như những kẻ khác; bạn đã “theo đám đông để làm điều ác”. Đó là địa vi trước kia của tất cả mọi người chúng ta; nhưng thành Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng: “nhưng anh em đã được rửa sạch, nước thánh hóa, được xưng nghĩa trong danh Chúa Giê-xu và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta”. Lẽ dĩ nhiên ta chúng ta có lý do chính đáng đã ghét điều ác khi chúng ta nhìn lai và vẽ lại những tác động gây chết chóc của nó.

Tội ác đã đem những tai hại ấy đến cho chúng ta đến nỗi linh hồn chúng ta đáng ra phải bị hư mất nếu tình yêu vô sở bất năng của Chúa Giê-xu đã không can thiệp để cứu chuộc chúng ta. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn là kẻ thù rất hoạt động của chúng ta luôn luôn tìm cách làm hại chúng ta, kéo chúng ta vào chỗ hư mất. Cho nên thưa bạn là tín đồ Đấng Christ hãy “ghét điều ác” nếu bạn không thích gặp hoạn nạn.

Nếu bạn muốn gieo rắc chông gai trên đường đi, muốn trồng gai gốc trong chiếc gối bạn nằm lên để chết, thì đừng ghét điều ác! Nhưng nếu bạn muốn sống hạnh phúc, qua đời bình an, hãy bước đi trọn vẹn trên các nẻo đường thánh khiết ghét điều ác cho đến cuối cùng. Nếu bạn thực sự yêu mến Chúa của bạn và muốn tôn vinh Ngài, hãy “ghét điều ác”. Chúng ta không biết có phương pháp nào để người tín đồ khỏi yêu mến điều ác khác hơn là việc thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ Chúa Giê-xu. Hãy luôn luôn ở trong Ngài, thì bạn không thể nào bắt tay với tội lỗi được.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC