SỐNG VỚI THÁNH KINH

GIỮ TRỌN PHẨM CHẤT CƠ ĐỐC

Chủ Nhật, 11/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


                                                                  Gióp 18:1-4

 “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Mở đầu lời tranh luận thứ nhì của ông Binh-đát với ông Gióp nêu ra những điều gì? Lý luận của ông Binh-đát đúng và sai như thế nào? Lời khuyên của ông Binh-đát nhắc nhở chúng ta điều gì?

Ông Binh-đát bắt đầu tranh luận lần thứ nhì với ông Gióp. Lần này có vẻ gay gắt hơn khi ông thấy ông Gióp không đồng thuận và chấp nhận về những gì ông tranh luận trong lần trước (Gióp 8). Ông Binh-đát thẳng thừng nói với ông Gióp ba điều: Thứ nhất, ông Gióp hãy dừng lại, lắng nghe và suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi tiếp tục tranh cãi (câu 2). Ông Binh-đát cảm thấy nản lòng khi ông Gióp luôn biện hộ cho sự ngay thẳng của chính mình mà không chịu ăn năn. Ông cho rằng lý luận của ông Gióp là nghịch lý khi ông Gióp cứ khăng khăng việc ông bị hoạn nạn không phải là do ông phạm tội. Thứ hai, ông Gióp cần phải kính trọng ông và các bạn. Ông Binh-đát giận vì ông Gióp đã coi thường bạn bè khi ông nói: “Song ta không thấy trong các người có ai khôn ngoan” (Gióp 17:10). Thái độ của ông Gióp khiến ông Binh-đát phải thốt lên rằng sao ông lại coi chúng tôi “như thú vật, và ngu dại trước mặt ông”. Thứ ba, ông Gióp cần chấm dứt làm hại chính mình trong sự buồn phiền (câu 4). Ông Binh-đát và các bạn giận khi ông Gióp không có hướng phục hồi từ thể xác đến tâm linh. Ông Binh-đát cho rằng ông Gióp quá cao ngạo, mà không biết rằng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sự sống còn của ông Gióp làm sao thay đổi được quy luật của sự tồn tại trái đất hay thiên nhiên.

Trong thời của ông Binh-đát, phần lớn mọi người tin rằng nguyên nhân của tai họa là do tội ác mà ra, chứ không biết rằng mọi điều xảy ra tùy thuộc ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhiều khi Chúa dùng sự hoạn nạn của một người để gây dựng đức tin của chính người đó, cũng có khi dùng sự hoạn nạn của con dân Chúa để gây dựng đức tin những người khác. Những lời khuyên của ông Binh-đát cho ông Gióp cũng nhắc nhở con dân Chúa cần phải hạ mình trước Chúa, sống khiêm nhường với mọi người, và tôn trọng người khác hơn chính mình. Lời Chúa dạy: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Trong hoàn cảnh phải chịu thử thách, tang thương, chúng ta cần cẩn thận, không để mất tự chủ, nói hay làm những điều phạm tội với Chúa, phạm lỗi với người. Đôi khi chúng ta có thái độ buông xuôi, hay còn tệ hại hơn là xa rời Nhà Chúa, xa rời anh chị em, đi vào con đường tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn giữ trọn phẩm chất Cơ Đốc, đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa.

Bạn có xin Chúa giúp mình sống trọn lành với Chúa và người trong sự hoạn nạn không?

Kính lạy Chúa, xin cho con sống khiêm nhường, kính Chúa, yêu người, và tôn trọng người khác hơn mình.

Văn Phẩm Nguồn Sống

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC