NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

GIÚP NIỀM TIN

Thứ Hai, 17/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 LỜI NGỎ

   Cách đây gần 2.000 năm, có một môn đồ của Chúa tên là Thô-ma, khi nghe các sứ đồ báo tin Chúa Giê-xu sống lại, ông đã không thể nào tin nổi, làm sao mà một người chết có thể sống lại được? Ông đã thắc mắc, nghi ngờ,... và cuối cùng ông tuyên bố: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì tôi không tin!”. Tám ngày sau, Chúa Giê-xu phục sinh lại hiện ra giữa các môn đồ. Ông Thô-ma sau khi nhìn thấy Chúa đã hiểu ra mọi sự và kêu lên: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”. Tiếng kêu đó đã thể hiện một đức tin tuyệt đối, không còn chút nghi ngờ. 

    Nhiều người ngày nay cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn còn thoáng lên trong lòng một vài thắc mắc, nghi ngờ về Tin Lành, về giáo lý, về nếp sống đạo,... nhưng lại ngại ngùng không dám nói lên những nghi ngờ của mình, để rồi ảnh hưởng đến đức tin nơi Chúa. Thật ra sự nghi ngờ không có gì sai cả, vì nghi ngờ không có nghĩa là vô tín, nhưng chỉ là thắc mắc về những gì mình chưa biết chắc mà thôi. Khi những thắc mắc ấy được sáng tỏ thì đức tin sẽ tăng trưởng như đức tin của Thô-ma ngày xưa vậy.   

    Những câu hỏi và giải đáp sau đây nhằm mục đích giúp cho quý vị giải tỏa phần nào những thắc mắc trong lòng, để rồi an tâm đặt niềm tin mình vào Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách vững chắc.   

    Nhưng có một điều rất quan trọng mà quý vị cần biết, ấy là nếu ngày trước Chúa Giê-xu đã nói với Thô-ma: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy”. Không phải Chúa bảo phải tin một cách mù quáng, nhưng Ngài muốn nhắc cho chúng ta biết rằng con người là hữu hạn. Chúng ta không thể nào hiểu hết về Chúa, về thế giới Ngài tạo dựng và về những gì Ngài dạy. Cũng như vào ban ngày chúng ta không thể nhìn thấy các ngôi sao, nhưng không vì thế mà chúng không hiện hữu. Chúng ta không thấy vì mắt chúng ta bị hạn chế, không thể nhìn được các ngôi sao trong ban ngày mà thôi. Cũng một lẽ ấy, Chúa là Đức Chúa Trời, nên có rất nhiều điều chúng ta chưa biết hoặc không thể biết về Ngài, nhưng không vì thế mà chúng ta cho rằng Ngài và chân lý của Ngài sai lạc.

     Vì là người nên có những giới hạn trong việc nhìn và hiểu sự vật, do đó nếu quý vị vẫn còn những thắc mắc, chưa thỏa lòng sau khi đọc cuốn sách này thì nên hiểu rằng chúng ta đang được nhắc nhở về giới hạn của con người (cả quý vị và chúng tôi). Ước mong những câu hỏi và lời giải đáp đơn sơ sau đây sẽ giúp quý vị giải tỏa nhiều khúc mắc trong niềm tin, hầu cho đức tin thêm tăng trưởng, thêm vững chắc, để quý vị cũng thưa với Chúa như Thô-ma đã thưa: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”.

Ý nghĩa của sự tin chúa

Một người thành tâm cầu nguyện tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì hưởng được sự tha tội và ơn cứu rỗi, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn có biết chắc chắn tội lỗi mình đã được tha, linh hồn mình đã được cứu, và bảo đảm có được sự sống nơi thiên đàng vĩnh cửu, hay vẫn đang hồ nghi, lo sợ? Lời Chúa sẽ giúp bạn giải tỏa những nghi ngờ trên.

    Trước nhất, tin Chúa Giê-xu không có nghĩa là bạn chỉ tin có Chúa bằng lý trí, vì ma quỷ cũng tin có một Đức Chúa Trời và run sợ Ngài (Gia-cơ 2:19). Tin Chúa không có nghĩa là ai bạn cũng tin hết: Chúa cũng tin, Phật cũng tin, hoặc thần nào cũng tin. Không thể tin theo kiểu uống thuốc bổ, vì nghĩ rằng uống thuốc bổ vào thì không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Nhiều người đã quan niệm sai: “Thần nào cũng muốn cứu giúp người phàm, cho nên ai tôi cũng tin hết! Vị này không cứu thì cũng có vị kia độ, chứ đâu có thiệt thòi gì!”. Bạn cũng không thể tin theo suy nghĩ thông thường là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ. Bởi đâu phải đạo nào cũng cứu rỗi được linh hồn bạn sau khi bạn qua đời.

    Tin Chúa cũng không có nghĩa là bạn phải nhìn thấy Chúa rồi mới tin, hoặc chỉ tin khi chính mắt thấy được phép lạ nào đó rồi tin vào phép lạ. Ma quỷ cũng làm được một số phép lạ và nó cũng giả làm thiên sứ sáng láng để lừa gạt lòng người tin theo bất cứ những gì khác ngoài ra tin Chúa Giê-xu. Cảm xúc và tâm trí bạn có thể bị đánh lừa! Lòng thành đến đâu cũng vô ích nếu đức tin đặt sai đối tượng, vào những thần hư không, lừa dối. Tin Chúa cũng không có nghĩa là tin cho có hoặc tin để cầu may, hay là để được phước đời này, khi hết phước, hết may mắn thì hết tin.   

Vậy tin Chúa Giê-xu thật sự là gì? 

   Tin Chúa nghĩa là trước hết bạn phải nhận biết mình là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhận biết số phận mình đáng chết mất và không hy vọng gì tự cứu lấy mình bằng những việc công đức, bố thí, làm lành, hoặc cậy sức riêng tu trì. Chỉ còn biết ngửa trông, tin cậy vào ơn thương xót của Chúa để linh hồn được cứu khỏi chốn tuyệt vọng, chết mất đời đời. Kinh Thánh chép: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8).  

    Tin Chúa thật sự nghĩa là bạn bằng lòng quyết định công khai tin và nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời Ngài làm Chủ đời sống mình. Tin vào dòng huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá đặng tha thứ tội lỗi của chính bạn, nhờ đó linh hồn bạn được cứu, và chắn chắn có được sự sống nơi thiên đàng vĩnh cửu.  

Điều gì xảy ra ngay sau khi bạn tin nhận Chúa? 

    Sau khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu thật sự, bạn sẽ được tái sinh bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Nghĩa là bạn được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, trở nên con cái của Chúa và là công dân của Nước Trời (Giăng 1:12). Bạn được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi và ban cho sức sống mới mãnh liệt, lòng quyết tâm vâng lời Chúa, cậy quyền năng Đức Thánh Linh để đắc thắng tội lỗi và bản ngã (Ga-la-ti 5:24-25). Bạn biết sống yêu thương mọi người, quan tâm đến linh hồn của những tội nhân đang hư mất cần được Chúa cứu rỗi.

     Đức Chúa Trời xóa đi bản án tội lỗi của bạn bấy lâu nay, đặng xưng bạn là công chính, nhưng Ngài không cất đi bản tánh xác thịt trong bạn. Là con người mới trong Chúa Giê-xu, bạn vẫn còn ý chí tự do lựa chọn giữa đòi hỏi của xác thịt và bản tánh thiêng liêng. Vì thế, bạn sẽ còn phạm tội với Chúa, còn có thể trở lại nếp sống cũ. Cho nên, mỗi ngày bạn phải nhờ sức Chúa để chiến đấu và đắc thắng con người xác thịt cũ còn trong bạn cho đến khi nào ý muốn xác thịt hoàn toàn bị tê liệt. Và có một điều chắc chắn xảy đến khi bạn tin Chúa thật lòng, ấy là thái độ của bạn đối với tội lỗi sẽ được thay đổi, bạn sẽ thấy ghét tội và không còn vui thích với tội lỗi. Ngộ nhỡ phạm tội với Chúa, lòng của bạn sẽ thấy bị ray rứt, khó chịu vô cùng, chính Đức Thánh Linh cáo trách, giúp bạn ăn năn tội, quay trở lại với Chúa và cam kết không phạm tội đó nữa. 

    Sau khi tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trong lòng sẽ biến đổi đời sống bạn mỗi ngày, và quá trình thánh hóa này sẽ liên tục mãi cho đến ngày bạn gặp Chúa (Phi-líp 1:6). 

    Thấu hiểu những ý nghĩa trên, bạn sẽ hưởng được sự bình an trong tâm hồn, bởi biết chắc mọi tội lỗi trong quá khứ đã được bôi xóa, mọi lỗi lầm hằng ngày cũng sẽ được Chúa thứ tha khi chúng ta ăn năn xưng tội với Ngài. Điều quan trọng hơn cả là giờ này bạn phải tin chắc rằng mình đã có một chỗ nơi thiên đàng.  

Còn Tiếp

GIÚP NIỀM TIN P18

GIÚP NIỀM TIN P17

GIÚP NIỀM TIN P16

GIÚP NIỀM TIN P15

GIÚP NIỀM TIN P14

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC