HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

HẠ MÌNH

Thứ Bảy, 12/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  Đọc Gia-cơ 4:7-10

Câu căn bản: Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.  Câu 10. 

Suy niệm: Lạy Chúa, con cần thưa với Chúa về sự căng thẳng con thường có do vì cạnh tranh thèm muốn. Con vẫn mong là người duy nhất Chúa tạo nên khác hẳn mọi người. Xin tha thứ cho con khi con thèm muốn những ân tứ, tài năng và thành công của người khác thay vì cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa đã ban cho con. Đôi khi con thèm những cơ hội và kỹ năng của người khác khi họ như vượt xa khả năng của con. Con xin nhận rằng con quên hẳn mình là một người khác hẳn mà Chúa đã tạo nên. Kết quả là: so sánh mình với người khác, nhân lên với sự tranh cạnh, đưa đến căng thẳng ganh tỵ. 

Con biết Chúa không thiên vị hay đặt người này chống đối người khác. Xin giúp con đặt được các mục tiêu để hoàn thành ý định của Chúa cho con. Con thú nhận rằng vì quá bận tâm ganh đua với người khác đến nỗi quên cả Chúa. Xin Chúa chiếm ngự lòng con khiến cho con chỉ ước ao làm Chúa đẹp lòng. 

Chúa đã hứa rằng nếu con hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc con lên. Chúa sẽ làm gia tăng tiềm năng con vượt xa ao ước của con.  

Con xin theo công thức mới này: thành thật nhận định về những khả năng Chúa ban cho con, nhân lên với quyền năng Chúa bên trong con, sẽ đưa đến sự tốt lành mà không bị căng thẳng hôm nay.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC