LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

HÃY Ở ĐÓ, RỒI NGƯƠI SẼ THẤY!

Thứ Ba, 17/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

  “Hãy ở đó, rồi xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va”  Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13

Mấy lời trên đây là lệnh truyền của Đức Chúa Trời cho người tín hữu lúc người ấy ở trong tình cảnh nguy ngập và gặp nhiều khó khăn phi thường. Người ấy không thể lùi, cũng không thể tiến, không xoay trở được bên phải, bên trái thế thì phải làm sao bây giờ? Lời Chúa phán với người ấy là: “Hãy ở đó (hoặc Hãy đứng yên)”. Vào những trường hợp như thế, được nghe tiếng Chúa là điều hay, vì các mưu sĩ gian ác cũng như những người khác, cũng sẽ đến với những điều gợi ý của họ. Sự tuyệt vọng bảo nhỏ: “Nằm xuống mà chết đi, bỏ cuộc cho rồi”. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải lạc quan, can đảm và cả trong những giờ phút tệ hại nhất, hãy vui lên trong tình yêu và sự thành tín của Ngài. 

Sự hèn nhát nói: “Hãy trở lui, quay về với lối hành động của thế gian; ngươi không thể nào sống như người tín đồ Đấng Christ, khó lắm. Hãy bỏ các nguyên tắc giáo lý đi”. Nhưng dù Sa-tan có khuyên nhủ bạn như thế nhiều lần, nếu bạn là con cái Đức Chúa Trời bạn không thể nào nghe theo. Mạng lịnh Ngài đã truyền cho bạn là phải tiến tới ngày càng mạnh mẽ hơn và như thế, cả sự chết lẫn hỏa ngục đều không kéo được bạn tẻ tách con đường bạn đi. Nếu bạn được khuyên hãy đứng yên trong thời gian ngắn để bồi dưỡng sức lực hầu tiến nhanh hơn cho kịp thời, thì có hề gì đâu? Tánh hấp tấp hét lớn: “Phải làm một cái gì đi. Hãy chổi dậy! đứng yên mà chờ đợi chỉ là ở dưng! Phải làm ngay một cái gì, theo điều ta nghĩ thay vì nhìn vào Chúa, là Đấng không những làm một cái gì mà còn làm mọi sự”. 

Thái độ kiêu căng khoe: “Nếu trước mặt bạn là biển, hãy nhảy xuống và đợi một phép lạ”. Nhưng đức tin không nghe theo cả sự kiêu căng, sự tuyệt vọng, sự hèn nhát, lẫn tánh hấp tấp, mà nghe Đức Chúa Trời phán: “Hãy đứng yên” hãy giữ dáng điệu của một người ngay thẳng sẵn sàng hành động, trông đợi các mạng linh rõ ràng, đầy đủ hơn, lạc quan và kiên nhẫn chờ đợi tiếng phán chỉ đạo; và chẳng bao lâu, Đức Chúa Trời sẽ nói với bạn thật rõ ràng như Môi-se đã nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy tiến tới”.

 Ms. Charles Spurgeon 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC