TỪ NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀY

HÃY QUA MÀ CỨU GIÚP CHÚNG TÔI (Ngày 29 Tháng 9)

Thứ Hai, 29/09/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Một sự cố đã giúp thay đổi nền văn minh của phương Tây - sự hiện thấy của Phaolô về một người từ phía Bắc Hy Lạp muốn ông đem Tin lành từ hướng Tây vào Âu châu thay vì từ hướng Đông vào châu Á - với những kết quả gây ảnh hưởng sâu rộng. 

Gần 400 năm sau, một giấc chiêm bao tương tự đã làm thay đổi lịch sử của người Ái nhĩ Lan. 

Patrick - một thiếu niên sống ở Anh quốc bị bắc cóc bởi những tên hải tặc rồi hối hả trốn qua Ireland, ở đây ông bị bắt làm nô lệ cho một chủ mổ heo. Ông đã lao động cật lực tại đó trong 6 năm trước khi bỏ trốn, rồi rrở về lại với những người bà con của mình. Trở về lại Anh quốc, ông đi học lại rồi chuẩn bị cho sự nghiệp của mình. 

Thế nhưng vào buổi tối kia. “Trong đêm tối”, về sau ông cho biết - ông mơ thấy một người đến từ Ireland hiện ra cùng ông nói: “Chàng trai thánh kia ơi, chúng tôi nài xin cậu đến với quê hương và đi lại giữa vòng chúng tôi”. Patrick tỉnh giấc “có ấn tượng trong lòng”. Gia đình ông không hiểu nỗi, ông bắt đầu hoạch định chương trình trở lại xứ Ireland, vùng đất phu tù của ông. Lần nầy là nô lệ của Đấng Christ. Ông cảm thấy Đức Chúa Trời đang kêu gọi ông đến đó trong vai trò làm giáo sĩ. 

Sau khi đến Ireland vào năm 432 SC, Patrick bắt tay làm việc ở hai sườn phía Tây và Bắc của hòn đảo, tìm cách truyền đạo cho người Cetts. Đây là số người sống theo bộ tộc hơn là trong các thành thị, họ lo nuôi gia súc và thỉnh thoảng tham dự vào các cuộc chiến của sắc tộc. Tôn giáo của họ xu hướng vào các mê tín dị đoan của tôn giáo Druid gồm có ma thuật, và của lễ dâng bằng thú vật (thậm chí cả người nữa). 

Patrick đã đi từ làng nọ sang làng kia, giảng đạo và truyền giáo. Trong quyển “Xưng tội” do ông viết, những câu chuyện truyền giáo đầu tiên trong lịch sử, ông viết rằng ông đã đối diện với sự chết 12 lần; tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục giảng đạo hơn 30 năm, mở mang được khoảng 200 Hội thánh và làm phép báptêm cho khoảng 100.000 người. 

Ông đã dâng công trạng cho Đức Chúa Trời, tự gọi mình: “Patrick, tội nhân, một người vô học, tuy chưa có ai nói sự dốt nát của tôi đã làm được một việc nhỏ nào; nhưng xin mọi người cứ xét xem, và điều đáng tin nhất, ấy là ân tứ của Đức Chúa Trời”. 

“Đương ban đêm, Phaolô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi” (Công vụ các sứ đồ 16:9) 

Mục sư Robert Morgan
(dịch giả Đoàn Phan Danh dịch)

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC