TĨNH NGUYỆN

HÃY THEO TA

Thứ Sáu, 30/01/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24)

Chúng ta có thể cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời là điều dĩ nhiên. Chúng ta có thể thừa nhận rằng bởi vì Chúa Giê-xu đã nói Ngài sẽ ở với chúng ta luôn, Ngài sẽ theo chúng ta ở mọi nơi chúng ta đi (Ma-thi-ơ 28:20). Chúa Giê-xu không theo chúng ta, chúng ta phải theo Ngài. Bạn không mời Đức Chúa Trời dự phần trong công việc của bạn, Ngài mời gọi bạn dự phần trong công việc của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi” (Giăng 15:16). Theo Chúa Giê-xu đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối, Ngài không hỏi chúng ta con đường nào chúng ta cho là thích hợp. Ngài đã biết điều gì là tốt nhất mà không cần phải thảo luận với chúng ta.

    Theo Chúa Giê-xu sẽ dẫn bạn vào những trải nghiệm mà bạn không bao giờ mơ tưởng được. Bạn sẽ ở cùng với Chúa Giê-xu khi Ngài khóc cho những người bị sa vào tội lỗi. Bạn sẽ cảm nhận được nỗi đâu mà Chúa Giê-xu cảm nhận. Bạn sẽ thấy những người đui mù thuộc linh kinh nghiệm được niềm vui khi được gặp Đức Chúa Trời lần đầu tiên. Bạn sẽ nhìn thấy những đời sống bị tan vỡ đã được hàn gắn lại trọn vẹn. Bạn sẽ thấy những cuộc hôn nhân được khôi phục, những ai bị giam cầm, được giải phóng, những ai than khóc, được yên ủi. Đôi khi theo Chúa Giê-xu thật dễ dàng. Có lúc bạn sẽ bị cám dỗ để từ bỏ Ngài. Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là đi qua cơn dông bão hoặc đứng trên một đỉnh núi cao.

     Bạn có thể đã không theo Chúa Giê-xu từ lâu, nhưng nay bạn muốn được theo Ngài lần nữa. Khi bạn đã không theo Chúa Giê-xu bạn đã làm theo sự quyết định của mình. Nhưng trở lại với Chúa Giê-xu là chịu dưới sự quyết định của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, còn bạn thì không. Bạn có đang sẵn sàng bước theo Chúa Giê-xu mọi nơi mọi lúc, và chịu mọi hoàn cảnh không? Đó là cách duy nhất mà bạn có thể theo Ngài.

Henry T.Blackaby và Richard Blackaby

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC