ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

HIỂU BIẾT CÁCH CÁ NHÂN

Thứ Tư, 13/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 135:1-14

SUY GẪM

Trước đây nhiều năm, khi chúng tôi mới dọn về Dallas, tôi không quen biết ai. Với hai đứa con, việc trước hết tôi cần làm là tìm một bác sĩ trước khi những căn bệnh không thể tránh sẽ xảy đến. Công ty bảo hiểm gởi một danh sách dài những bác sĩ - tôi không biết gì về bất cứ ai trong số họ. Một hôm tôi bắt chuyện với một người phụ nữ đứng gần tôi tại ngân hàng. Tôi nhanh chóng phát hiện ra cô cũng có con nhỏ, vì vậy tôi vội vàng bắt lấy cơ hội hỏi cô về nan đề của tôi. Cô nói: “Hãy đi đến bác sĩ Roseberry, tôi biết bác sĩ đó nhiều năm nay rồi. Con tôi mến bác sĩ đó lắm. Cô ấy là một bác sĩ giỏi”. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe.

 

Có một sức mạnh đặc biệt nào đó qua lời làm chứng cá nhân. Tôi có thể chọn đại bất cứ một bác sĩ nào đó trên danh sách, nhưng tôi muốn người nào đó biết rõ một trong những bác sĩ để hướng dẫn tôi. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay, truớc giả là một người hướng dẫn, thầy tế lễ và dân Y-sơ-ra-ên ngợi khen Chúa (c. 1-2). Ông đưa ra hàng chục lý do vì sao chúng ta cần ngợi khen Chúa, nhưng lý do làm tôi cảm động nhất là trong câu 5: “Tôi biết rằng Đức-Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần”.

Làm sao ông biết được điều này? Điều tôi muốn nói là ông đã có kinh nghiệm cá nhân thúc đẩy ông kêu gọi dân sự: “Này, tôi đã kinh nghiệm công việc của Chúa trong đời sống tôi. Chúa xứng đáng nhận sự thờ phượng của chúng ta mãi mãi ”. Hết thảy chúng ta đều kinh nghiệm công việc Chúa trong đời sống mình. Chúa có những mục tiêu riêng cho mỗi chúng ta, chúng được hoạch định cách chi tiết và cẩn thận đến nỗi dường như Chúa chỉ nghĩ về một mình chúng ta mà thôi. Thực ra, Đức Chúa Trời luôn nhớ đến mỗi chúng ta. Tuy nhiên, Chúa cũng là Đấng tạo hóa của cả vũ trụ (c. 6-7) và là Đấng điều khiển dòng lịch sử (c. 8-12). Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng dùng toàn thế giới để thực hiện ý định tốt đẹp của Ngài. 

Chúng ta đọc những câu chuyện trong Kinh thánh và kinh ngạc trước cách Đức Chúa Trời cứu Đa-ni-ên khỏi hàm sư tử, chữa lành người bị bệnh phung và người bị mù, biến đổi Sau-lơ. Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta-khi Chúa cho chúng ta một việc làm mới, phục hồi mối liên hệ hôn nhân, chữa lành bệnh ung thư hay thậm chí làm cho hóa đơn sửa chữa giảm đi 300.000đ so với số tiền mà bạn nghĩ mình phải trả - chính là Đức Chúa Trời, Đấng mà bạn biết cách cá nhân. Như vậy chúng ta được vinh dự nói rằng: “Hỡi Đức-Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời; kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia ” (c. 13).  

ÁP DỤNG  

Hãy làm chứng cho một ai đó về sự chăm sóc mà Chúa đã dành cho bạn. Hãy nhớ lại thời gian khó khăn hay lúc vui mừng mà bạn cảm nhận sự hiện diện đặc biệt của Chúa và chia sẻ điều đó với một ai mà bạn biết hay ngay cả với một người lạ. Chúng ta tôn kính Chúa khi chúng ta nhắc lại sự nhân từ của Chúa đối với chúng ta, nhất là trước mặt người khác. Câu chuyện về sự gặp gỡ riêng tư của bạn với Đấng Christ có thể khích lệ một anh em trong đức tin hay thúc đẩy một ai đó chưa biết Chúa tìm kiếm Ngài.  

LỜI CẦU NGUYỆN   

Cha rất yêu dấu, tạ ơn Cha đã bày tỏ cho con biết Ngài. Xin giúp con dạn dĩ trong việc làm chứng về những gì Ngài đã làm cho con. Xin Chúa cứ tiếp tục bày tỏ về Ngài cách đặc biệt trong đời sống con. Xin giúp con nhìn thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

     Tôi được khắc ghi trong lòng bàn tay của Ngài. Chúa không bao giờ quên tôi. Tất cả những hiểu biết của tôi về Ngài tùy thuộc vào việc Ngài biết rõ tôi trước. Tôi biết Ngài, bởi Ngài biết tôi trước, và Ngài cứ tiếp tục biết tôi. Chúa xem tôi như một người bạn, Chúa yêu tôi; và không có giây phút nào mắt Ngài rời khỏi tôi, hay Chúa không quan tâm đến tôi, và Chúa luôn chăm sóc tôi trong mọi lúc. J. I. Packer 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC