ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

HỒ BỊ NỨT

Thứ Sáu, 12/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:13

Dân Ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật hồ nứt ra, không chứa nước được. "

Theo Châm Ngôn 18:4, lời nói của miệng loài người giống như nước sâu, nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy. Nếu tác giả của Châm Ngôn có ý nói về hai dòng nước trái ngược nhau, thì câu Châm Ngôn này có nghĩa là tư tưởng loài người giống như nước sâu trong bể. Nước sâu đó đã bị ứ đọng lại, khác với nguồn nước khôn ngoan chảy cuồn cuộn.

Nếu con người quay lưng lại với nguồn nước sự sống của Đức Giê-hô-va và tìm cách kéo nước từ những bể nước của tâm trí mình, họ sẽ chỉ kéo được nước bẩn. Giê-rê-mi đã đi một bước xa hơn Châm Ngôn, Giê-rê-mi giảng rằng nếu con người tự hào cho mình những hồ nước thì chỗ chứa các hồ này sẽ không chịu đựng nổi. Chúng sẽ nứt và không chứa được nước.

Giê-rê-mi đã sử dụng hình ảnh những hồ nước bị vỡ để nói về thần tượng mà dân sự đang thờ lạy. Dân sự đã bỏ Đức Giê-hô-va để quay sang hình tượng. Quay sang hình tượng là một việc làm ngu dại như việc đào một hồ nước trong nông trại trong khi đất của bạn đã có sẵn nguồn nước tuôn tràn.

Sau này Giê-rê-mi đã sử dụng những ví dụ khác để mô tả nguồn nước sự sống của Đức Giê-hô-va. Ông hỏi có ai từng thấy tuyết của Li-ban lìa bỏ vầng đá nơi đồng bằng chàng? Hay là có ai thấy nước sông mát từ xa chảy đến mà cạn tắt đi chăng? Câu trả lời ngụ ý là "không". Tuy nhiên, dân sự Ngài đã quên Ngài và dâng của lễ cho thần tượng giả dối. (18:14, 15)

Dường như nếu chọn giữa việc có một nguồn nước mát và không có nguồn nước nào thì điều này sẽ rất dễ dàng. Tại sao con người lại không luôn chọn nguồn nước tinh khiết cho mình? Nguồn nước sống luôn sẵn có, tại sao họ cứ muốn đào cho mình những hồ nước vô ích?

Câu trả lời là có thể do con người không biết hay không hiểu về nước sự sống. Giống như người đàn bà nói chuyện với Chúa Giê xu bên giếng, nhiều người đang thắc mắc tôi có thể lấy nước sự sống ở đâu. Chúa Giê-xu đã giải thích cho bà rằng nước mà Ngài ban cho chính là sự sống đời đời (Giăng 4:13, 14).

Bạn có biết những người giống như người đàn bà kia, không hiểu gì về nước sự sống không? Làm thế nào bạn nói với họ về nguồn nước sự sống này? Bạn có đang uống nước hằng sống này mỗi ngày không? Hôm nay mối thông công giữa bạn với Chúa có tươi mới không? Bạn muốn nói gì với Ngài?

Hãy mô tả mức độ gần gũi trong mối thông công của bạn với Chúa

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC