SỐNG VỚI THÁNH KINH

HỒI ỨC CỦA ÔNG SA-MU-ÊN

Thứ Hai, 18/08/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


1 Sa-mu-ên 12:1-15

"Chúng đáp rằng: Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng: Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi; người được xức dầu của Ngài cũng chứng rằng ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp: Nguyện Ngài làm chứng cho!" (câu 4, 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-mu-ên muốn người Ít-ra-ên xác chứng điều gì về ông? Lời đáp của họ cho thấy gì về cuộc đời và chức vụ của ông Sa-mu-ên? Khi trải qua một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn dám hỏi người khác xác chứng như ông Sa-mu-ên không?

Ông Sa-mu-ên phục vụ Đức Chúa Trời và dân tộc suốt thời gian dài. Giờ đây, trong bài diễn văn xác nhận vương quyền của ông Sau-lơ, Tiên tri Sa-mu-ên nhắn nhủ người Ít-ra-ên và nói lời từ biệt trước khi về hưu. Khi rời một công việc đã làm trong nhiều năm chúng ta yêu thích, ai cũng cảm thấy bùi ngùi. Tình cảm như thế thể hiện trong các bài giảng của các đầy tớ Đức Chúa Trời khi đến tuổi hưu hạ. Ông Sa-mu-ên cũng vậy. Trước khi đề ra đường hướng tương lai cho người Ít-ra-ên, ông ôn lại cuộc đời của mình cũng như lịch sử của dân tộc. Ông không lạm dụng quyền lực và được toàn dân công nhận ông là một nhà lãnh đạo trong sạch. Lời xác chứng ông đã làm tốt công việc và không có điều gì đáng hối tiếc trong chức vụ mà ông đảm đang từ khi còn thơ bé cho đến khi tóc bạc khiến ông Sa-mu-ên thỏa lòng.

Nếu muốn trở thành một người vui mừng, trong sạch, nhiệt tâm, có lòng tốt và giàu tình cảm, chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Nếu muốn mọi người nhìn thấy sự phục vụ chân thành và tích cực và không tìm thấy bất kỳ điều đáng tiếc nào trong mọi lãnh vực của cuộc sống, chúng ta phải sống như ông Sa-mu-ên đã sống (câu 3-4). Sẽ không quá muộn khi chúng ta bắt đầu cuộc sống không chỗ trách được dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Đây cũng là mệnh lệnh mà chúng ta phải thực thi: "Phải giữ điều răn dạy nầy một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Chúa Giê-xu Cơ Đốc hiện ra" (I Ti-mô-thê 6:14 BTTHĐ).

Ôn lịch sử dân tộc Ít-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn tích cực làm trọn những điều Ngài hứa trong giao ước. Ngược lại, dân Ngài luôn vi phạm giao ước. Dù vậy, giờ đây họ vẫn có được cơ hội mới. Nếu vua và người Ít-ra-ên giữ đúng vai trò của họ, Đức Chúa Trời sẽ ban phước bội phần, và người Ít-ra-ên sẽ được thay đổi cách lạ lùng. Vẫn còn hy vọng ngay cả khi chúng ta chưa làm tốt hay thất bại trong việc chu toàn phần việc Đức Chúa Trời giao, vì lòng khoan nhân và rộng lượng Ngài vẫn ban cho chúng ta cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu. Hãy nắm bắt cơ hội và chân thành cầu xin Ngài hướng dẫn chúng ta.

Hãy suy nghĩ về những thành bại của bạn trên hành trình thuộc linh. Hãy tạ ơn Chúa về sự tha thứ đối với những thất bại của bạn trong quá khứ và về những cơ hội mới để phục vụ Ngài trong tương lai. Làm thế nào để bạn trở thành người đẹp ý Chúa?

Tạ ơn Chúa đã tha thứ mỗi lầm lỗi và tội ác của con và ban cho con cơ hội để phục vụ Ngài. Xin hướng dẫn để con không lầm lạc, xin ban sức mạnh và năng quyền để con thi hành mọi mệnh lệnh của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC