ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

HƠN LÀN GIÓ NHẸ

Thứ Tư, 07/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 4:11, 12

Lúc ấy, người ta sẽ nói với dân này và thành Giê-ru-sa-lem:  Một ngọn gió nóng bỏng từ các đồi trọc trong sa mạc thổi thẳng vào con gái Ta, tức dân Ta. Nhưng gió này không thể dùng quát thóc hay sảy gạo. Gió mạnh quá cho các việc ấy, gió thổi đến theo lệnh Ta. Bây giờ chính Ta cũng sẽ tuyên án chúng nó.

Sau khi thu hoạch, nông dân thường dê lúa vào những ngày có gió nhẹ. Khi dê lúa, gió sẽ thổi vỏ trấu đi, và những hạt lúa được giữ lại.

Dân sự đã từng trải qua những cơn gió nóng không thể chịu nổi. Những cơn gió bão có thể kéo dài trong nhiều ngày. Với những cơn gió này nông dân không thể phân lúa ta khỏi thóc và trấu, lúa và trấu có thể bay đi hết.

Giê-rê-mi rao giảng rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời giống như cơn gió mạnh: Sự đoán xét của Ngài cuốn văng đi không chỉ những con người cặn bã nhưng văng đi tất cả mọi người.

Giê-rê-mi làm cho dân sự phải lưu ý. Ông liên tục sử dụng những hình ảnh sống động trong khi giảng. Ông cảnh báo dân sự rằng dân Ba-by-lôn sẽ đến như những đám mây, như gió lốc và như chim ưng (4:13).

Dân Ba-by-lôn sẽ đến như đám mây. Chúng sẽ phủ đầy dân này như mây phủ kín bầu trời. Những ngựa xe của Ba-by-lôn sẽ đến như gió lốc. Chúng sẽ đến trước khi dân Giu-đa sẵn sàng nghinh tiếp: Và những ngựa của Ba-by-lôn sẽ nhanh hơn chim ưng. Chúng sẽ đày đạp lên dân của Giê-rê-mi.

Còn có hy vọng nào không? Dân sự có thể tránh khỏi thảm họa này chăng? Giê-rê-mi tin rằng vẫn còn cơ hội cho họ ăn năn.

Nhưng lòng họ toàn những điều xấu xa. Họ che giấu những tư tưởng gian ác tận đáy lòng. Họ phải tẩy sạch lòng mình nếu như họ muốn được giải cứu khỏi tay Ba-by-lôn (4:14).

Giê-rê-mi đã dùng từ "tẩy" trong tiếng Hê-bơ-rơ. Ông không muốn nói đến sự tẩy rửa nhẹ. Dân sự đã tẩy rửa bề ngoài theo sự cải tổ thuộc linh của vua Giô-si-a. Tuy nhiên lòng họ vẫn còn ngu muội. Họ cần để Đức Chúa Trời tẩy lòng họ hoàn toàn.

Đức Chúa Trời đã thanh tẩy lòng Bạn thế nào để Bạn thoát khỏi sự đoán phạt nghiêm khắc của Ngài?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC