HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

HY VỌNG NƠI CHÚA

Chủ Nhật, 15/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Giê-rê-mi 17:1-11

Câu căn bản: Phước cho người nào nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Câu 7 

Suy niệm: Một trong những Thánh Ca mà con dân Chúa ưa hát là Thánh Ca “Tảng Đá Khối”, Thánh Ca số 266 (Hồn tôi chỉ quyết neo trong huyết Giê-xu), trong đó Điệp khúc là:

Nương trên Giê-xu như tảng đá khối,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

“Tảng đá khối” trong bài hát này là: (Câu 1)

“Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi.

Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi.” 

Hy vọng của bạn đang đặt nơi nào? Có vững chắc không?

Hy vọng được tăng lương chăng?

Thi đậu chăng?

Hy vọng vào một cuộc rút thăm nào đó chăng?

Các hy vọng như thế phụ thuộc vào các yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được, đó là còn tùy thuộc vào cơ quan, vào thủ trưởng, tùy theo các đề tài giáo sư đặt ra, hay là may rủi. 

Nhưng hy vọng chúng ta đặt nơi Chúa thì hoàn toàn chắc chắn. Không phải may rủi.

Hy vọng đó căn cứ vào sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh và việc Chúa đi trước chuẩn bị cho chúng ta một nơi để chúng ta sẽ vào nơi ấy khi chấm dứt cuộc đời trần gian này.

 Thi thiên 146:5 ghi rằng: “Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, đặt niềm hy vọng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!” 

Bạn có hy vọng nơi Chúa không?

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC