HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

KÊU XIN

Thứ Tư, 14/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Ê-sai 58:1-14

Câu căn bản: Bấy giờ, ngươi cầu xin, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời; ngươi kêu cứu, Ngài sẽ phán: “Có Ta đây!”  Câu 2 

Suy niệm: Lạy Chúa Toàn Năng, Chúa phán bảo qua tiên tri Ê-sai rằng, khi con kêu cầu, Chúa sẽ trả lời, và khi con cất tiếng kêu xin, Chúa sẽ nghe. Con cảm tạ Chúa vì sự cầu nguyện khởi động từ Chúa, trải rộng đến tâm hồn con, và ban cho con sự mạnh dạn cầu xin những gì Chúa muốn ban cho… 

Lạy Chúa, trong cuộc giao ngộ với Chúa, xin cho những ao ước của lòng con phù hợp với những gì quý giá hơn mà Chúa dành cho con. Đến lúc ấy, xin ban cho con những điều con thèm khát. Nguyện sự hiểu biết Chúa ban vượt quá tri thức loài người của con, khôn ngoan của Chúa cao xa hơn mọi phán đoán hạn hẹp, và tầm nhìn của Chúa bao quát vô hạn so với cái nhìn giới hạn của con.

Xin Chúa ban cho hôm nay là khởi đầu một cuộc đối thoại tiếp tục với Chúa. Con xin như vậy không phải chỉ cho sự bình an và phước hạnh của con, nhưng còn vì trách nhiệm của con đối với những người thân yêu và bè bạn quanh con nữa. Vì vậy, con xin đem cả trí tuệ, tâm hồn, ý chí và tưởng tượng của con làm những ống dẫn cho sự chỉ đạo cao minh của Cha. Không có sự cứu giúp của Chúa, con không sao đạt đến mức nào cả, nhưng với quyền năng của Chúa, sẽ giúp con luôn thành công trong ân điển của Chúa.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org


 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC