ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

KHẮC TRÊN BIA LÒNG

Thứ Hai, 02/02/2015 01:00 GMT+7.

Share on FacebookKinh Thánh: Rô-maRm 2:12-24

SUY GẪM

Những người Sawi là những kẻ ăn thịt người dùng sọ nạn nhân để gối đầu, họ sống ở bán đảo Tân-Ghi-nê vẫn như sống ở thời đồ đá. Năm 1962, Don và Carol Richardson đi đến với những người này, liều mình để rao truyền Tin Lành. Richardson đã tìm được lối đi cho việc truyền giảng của mình ngay khi ông phát hiện ra rằng người Sawi tin rằng kẻ phản bội là người được tôn trọng nhất và bữa tiệc ngon nhất là ăn thịt của kẻ thù nghịch.

Đối với người Sawi, tất cả những hành động nhân ái đều bị nghi ngờ, nhưng có một truyền thống ngoại lệ “đứa con hòa bình”. Điều này xảy ra khi người cha ban đứa con ruột của mình cho kẻ thù. Hành động hy sinh cao cả đó là một bằng chứng rằng ông có thể đáng tin cậy hoàn toàn. Hơn nữa, bất cứ ai rờ vào đứa trẻ đó sẽ được làm hòa với người cha; vì vậy họ gọi đứa trẻ đó là “đứa con hòa bình".

Trong câu 15, khi Phao-lô mô tả những người không tin bằng cách nói rằng “họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ” ông có thể đã sử dụng truyền thống về đứa con hòa bình của người Sawi để minh họa điểm này. Đây là một bộ lạc xem những kẻ phản bội cao trọng đến nỗi khi lần đầu tiên Don Richardson kể cho họ nghe về câu chuyện Giu-đa phản Chúa thì họ cho rằng Giu-đa là một anh hùng và họ vỗ tay ca ngợi Giu-đa. Người Sawi chưa bao giờ được dạy về mười điều răn, nhưng truyền thống về đứa con hòa bình đã được khắc ghi trong lòng họ, dù nó đi ngược lại với nền văn hóa của họ

Và đứa con hòa bình chính là những gì Don Richardson sử dụng như là một chìa khóa để mở ra sự mầu nhiệm của Tin Lành cho người Sawi. Một hôm nọ, sau một thời gian chiến tranh lâu dài với một bộ lạc khác, người tù trưởng của bộ lạc nơi Don ở dâng đứa con đầu lòng của ông làm đứa con hòa bình cho bộ lạc thù nghịch kia. Sau đó không lâu, Don nhóm họp những người lớn tuổi lại và kể cho họ nghe về câu chuyện Con Hòa Bình của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa vì luật pháp của Ngài khắc trên bia lòng của mọi người, để họ có thể nhận biết Ngài. Cám ơn Chúa cho con được đặc ân nghe luật pháp tuyệt diệu của Ngài. Xin giúp con thực hiện những điều đó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

ÁP DỤNG

Nhiều người trong chúng ta có đặc ân được lớn lên trong môi trường Cơ đốc, được nghe nhiều về luật pháp của Đức Chúa Trời. Hãy cùng tôi kiểm tra: Bạn có bao nhiêu quyển Kinh Thánh? Bạn có bao nhiêu đĩa CD nhạc thánh ngay bây giờ? Bạn có nhớ bạn có bao nhiêu cuốn sách bồi linh trên kệ sách của bạn mà bạn thậm chí chưa bao giờ đọc đến? Với quá nhiều kiến thức, vần đề của chúng ta là phải quyết tâm. Chúng ta biết rất rõ sự khác nhau giữ đúng và sai, nhưng chúng ta hợp lý hóa lời Chúa để chúng ta làm điều mình thích.

     Câu 13 của Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói đến cách hợp lý hóa này: “Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy”. Chúng ta đã nghe nhiều. Chúng ta cần bắt đầu áp dụng chúng vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Sứ đồ Gia-cơ cảnh cáo rằng “Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (
Gia-cơ Gc 1:22).

Chúng ta biết lẽ thật không phải chỉ bằng lý trí, nhưng bằng tấm lòng 

(Blaise Pascal). 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC