KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

KHOA HỌC VÀ NIỀM TIN

Thứ Ba, 11/12/2012 15:16 GMT+7.

Share on Facebook 

TIẾN HÓA LÀ GÌ?

 

Học sinh ngày nay trên khắp thế giới đang học loại khoa học đặt cơ sở trên Lý Thuyết Tiến Hóa. Ngay từ khi mới ở cấp một, học sinh đã được dạy là trên mặt đất từng có những loại khủng long xuất hiện hàng triệu năm về trước, và sau đó là những con người hình thù như khỉ vượn sống trong các hang động và vô tình tìm ra lúa, cũng như các yếu tố sơ đẳng khác của nền văn minh lâu đời, trước khi có lịch sử.

Trong môn sử học người ta cũng dạy về tiến hóa xã hội, tiến hóa văn hóa. Trong khi đó thì môn khoa học tổng quát và môn vật lý thường đặt căn bản trên những ước tính mới nhất về một cuộc tiến hóa của vũ trụ vật chất.

Sống trong một thế giới mà nền giáo dục thiên về tiến hóa như vậy, niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cơ đốc giáo đặt căn bản trên Thánh Kinh thường xuyên bị người ta bài bác, chê cười, đả kích, và không ai đưa vào hệ thống giáo dục vì cho rằng phản tiến bộ.

Bài học Khoa Học và Niềm Tin được soạn thảo nhằm mục đích giúp cho học sinh và sinh viên hiểu rõ niềm tin của mình, mặc dù phải học Lý Thuyết Tiến Hóa vẫn biết rằng cuộc sáng tạo vũ trụ không thể do ngẫu nhiên và Đấng Tạo Hóa thiêng liêng thực sự đã là khởi nguyên của tất cả.

 

Ý Nghĩa Của Tiến Hóa  

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao người theo Chúa phải bận tâm với Thuyết Tiến Hóa? Vì đã hiểu Thượng Đế thực sự là Đấng khởi nguyên tất cả, thì sao còn thắc mắc là Ngài đã hình thành thế giới ngay tức khắc hay là Ngài làm cho mọi yếu tố phát triển dần dần qua những thời đại dài? Có người bảo rằng tại sao ta không chú trọng vào những vấn đề hiện đại và tập trung vào cuộc sống theo Chúa tốt đẹp, kết quả, mà lại quan tâm và lý luận về những quá khứ xa vời?

Mới nghe thì nhiều người cũng đồng ý như vậy, ngay cả các học sinh đang học cấp hai hay cấp ba cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề đi tìm nguyên nhân thực là quan trọng, vì niềm tin trong thời đại này hoàn toàn bị chi phối bởi các lý thuyết về nguyên nhân. Người ta đang bàn cãi về hai lý thuyết, đó là Sáng Tạo và Tiến Hóa. Thật ra Tiến Hóa chỉ là lý thuyết, còn Sáng Tạo là sự thực không chối cãi được.

Năm 1966 nhà di truyền học Muller, người Mỹ đã đưa ra một bản tuyên ngôn có chữ ký của 177 nhà sinh học, xác nhận rằng: Cuộc tiến hóa của mọi sinh vật, kể cả con người, từ hình thức đời sống sơ khởi và ngay đến cả những vật chất vô sinh, là một sự kiện khoa học không khác gì việc trái đất hình tròn vậy.

Các sách giáo khoa sinh học trong vòng 200 năm qua cũng đã được viết căn cứ vào những giả định Tiến Hóa cả. Khi thấy đông đảo các nhà sinh học đồng ý, đóng góp ý kiến, dạy về Lý Thuyết Tiến Hóa, dĩ nhiên là nhiều học sinh và ngay cả những nhà khoa học, thấy ngần ngại trong việc đứng ra bênh vực cho công cuộc sáng tạo.

 Thực ra không phải chỉ những nhà sinh học mới tin Thuyết Tiến Hóa, đa số những nhà thiên văn cho rằng vũ trụ đang tiếp tục xoay vần. Nhà địa chất dùng Thuyết Tiến Hóa như là dụng cụ chính trong việc giải thích lịch sử hình thái trái đất. Ngày cả các nhà vật lý và hóa học cũng thường đặt căn bản suy nghĩ trên cuộc Tiến Hóa nguyên thủy của các nguyên tố và các phân tử do từ những hạt căn bản.

Các ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng quan tâm rất nhiều. Các môn xã hội, tâm lý, kinh tế, văn chương và cả mỹ thuật nữa đều suy luận trên căn bản Tiến Hóa cả, và những môn này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta.

Các môn khoa học xã hội và nhân chủng học thường bảo rằng những gì ghi lại trong Thánh Kinh là thuộc về thời kỳ chưa có khoa học, đó là những chuyện ngụ ngôn chứ không thể nào hiểu đúng nghĩa đen và không mang tính chất lịch sử nào cả. Những lời dạy trong Thánh Kinh về bổn phận của con người đối với Đấng Tạo Hóa, vấn đề tội lỗi và cuộc sa ngã của loài người, việc cứu chuộc và tái tạo con người đã bị gạt sang một bên chỉ vì quan niệm Tiến Hóa. Cuộc xung đột trong vũ trụ và tuyển chọn tự nhiên, liên hệ di truyền của loài người với loài vật, và các vấn đề của cuộc sống mà người ta gọi là chỉ có một lần này mà thôi.

Không những chỉ trong các địa hạt khoa học và khoa học nhân văn, mà ngay trong tôn giáo người ta cũng đã phỏng theo Thuyết Tiến Hóa mà hướng dẫn lòng tin. Một lý thuyết có danh hiệu là Thần Học Tiến Hóa, hay là Sáng Tạo Tiệm Tiến cũng đã được một số người chấp nhận.

Theo Thần Học Tiến Hóa thì tiến hóa là một phương cách sáng tạo của Thượng Đế. Câu chuyện Sáng Tạo ghi ở Sáng Thế Ký được coi là huyền thoại về vũ trụ hoặc là chuyện ngụ ngôn hay thi ca sáng tạo mà thôi. Thế rồi cả cuốn Thánh Kinh bị coi như là bất cứ cuốn kinh nào khác, nghĩa là chỉ ghi lại cuộc tiến hóa của văn hóa Hê-bơ-rơ và Cơ đốc giáo nguyên thủy mà thôi. Họ nói rằng Thánh Kinh chứa đựng nhiều lời dạy có giá trị về đạo đức và tôn giáo, nhưng không thể nào chấp nhận trong thế giới văn minh của thế kỷ 20 này. Một số Cơ đốc nhân theo Thần Học Tiến Hóa đã chú trọng nhiều đến tiến hóa của trật tự xã hội như là: phong trào lao động, nhân quyền v.v… hơn là bảo vệ và phổ biến Phúc Âm trong thế giới ngày nay.

Con virus Tiến Hóa đã lây nhiễm đến tận hàng ngũ Cơ đốc giáo thuần túy nữa. Đặc biệt là trong vòng những người tự xưng là Tin Lành Mới. Những người ấy đã dầy công nghiên cứu trong suốt 25 năm nay để cốt làm sao cho Cơ đốc giáo đặt căn bản trên Thánh Kinh có được hương vị mới cho người ta chấp nhận. Thậm chí nhiều nhà thần học đã hoạt động nhiều trong các phạm vi các trường thần đạo, chủng viện, qua sách báo, và ngay cả trong ngành truyền giáo nữa, thế mà chỉ trong vòng chừng 10 năm nay đã chấp nhận Lý Thuyết Tiến Hóa hoặc ít hoặc nhiều, và đã cố làm sao cho dữ kiện trong Thánh Kinh được thích nghi với giả thuyết tiến hóa.

Tuy nhiên ảnh hưởng quan trọng và đặc biệt hơn cả của Lý Thuyết Tiến Hóa đối với nhân loại là nhiều phong trào và triết thuyết trong thời hiện đại mang hình thức chống đối Cơ đốc giáo đặt căn bản trên Thánh Kinh, đã đặt căn cứ những chủ trương của họ trên giả thuyết lịch sử về đấu tranh và tiến bộ theo thuyết tiến hóa. Bằng chứng cụ thể nhất là chủ thuyết vô thần và chủ thuyết phát-xít, cũng như các phái triết học như Freud và những nhà chủ trương hiện sinh hoặc chủ trương Thượng Đế đã chết.

Chính vì các lý do nêu trên mà không một Cơ đốc nhân chân chính nào lại bỏ qua vấn đề Lý Thuyết Tiến Hóa, vì đây không phải là loại vấn đề dễ dãi, không thực tế đối với đời sống người theo Chúa, nhưng thật sự có tầm ảnh hưởng rất sâu xa, mặc dù người ấy có nhận ra hay không. Lý Thuyết Tiến Hóa khi được chấp nhận và được áp dụng, đã chống đối Cơ đốc giáo, vì Cơ đốc giáo đặt căn bản trên Thánh Kinh về mọi phương diện. Vì vậy, người theo Chúa, nhất là các bạn trẻ phải được thông báo đầy đủ về những bằng cớ cổ vũ hay là chống lại Lý Thuyết Tiến Hóa, cũng như ý nghĩa của nó trong ánh sáng khải thị của Thánh Kinh.


Còn Tiếp

 

CẦU NGUYỆN (P5)

CẦU NGUYỆN (P6)

CẦU NGUYỆN (P2)

CẦU NGUYỆN (P3)

CẦU NGUYỆN (P4)

1 2 3 4 5 ... 8 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC