ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

LÀM SAO CON ĐỀN ĐÁP ƠN CHÚA?

Thứ Ba, 12/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 116:12-19

 

 

SUY GẪM  

Phần đầu của Thi 116:1-19 có phần trước giả nhớ lại thời gian khi sự chết cận kề: “Sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi ” (c. 3); ông đã kêu cầu xin Chúa giải cứu: “Nhưng tôi kêu cầu danh Đức-Giê-hô-va rằng: Đức-Giê-hô-va ôi! Cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi! ” (c. 4); và Chúa đã giải cứu: “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết ” (c 8).

 

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là sự đáp trả của trước giả đối với ơn giải cứu của Đức Chúa Trời. Ông hỏi: “Làm sao tôi có thể báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? ” Sau đó ông điểm qua những lựa chọn: ông sẽ “cầm cái chén cứu rỗi ” và “cầu khẩn danh Đức-Giê-hô-va ” (c. 13); ông sẽ công khai “trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện ” (c 14); và ông sẽ “dâng của lễ thù ân cho Chúa ” (c. 17).

Điều cần chú ý trong tất cả những cách mà trước giả đền đáp ơn giải cứu của Chúa đều là hành động của một người nhận biết vai trò của mình là một đầy tớ: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ NgàiNgài đã mở lòi tói tôi ” (c. 16). Dù ông dùng phương pháp tu từ hỏi rằng làm sao ông có thể “báo đáp” Đức Chúa Trời về những ơn lành của Ngài, dĩ nhiên ông không thể nào đền đáp Ngài. Ông bối rối bày tỏ lòng biết ơn của mình cách tốt nhất, bằng phương cách phù hợp trong tình cảnh của ông.

 

Bằng cách nhớ lại những lựa chọn của mình, ông cho thấy mình không phải là hạng người hết lòng kêu cầu khi ở trong sự khó khăn nhưng để rồi quên đi khi tai qua nạn khỏi. Sự thật, ông nhận biết địa vị tôi tớ của mình và ao ước muốn tìm cách “đền đáp” Chúa cũng như khi ông đang ở trong sự hoạn nạn và cầu xin sự giải cứu. Người tôi tớ này bày tỏ qua thái độ và hành động rằng ông hoàn toàn thuộc về Chúa trong mọi hoàn cảnh. 

 

 

ÁP DỤNG  

Chúng ta thường kêu van với Chúa để cầu xin sự giúp đỡ, sự tự do và sự giải cứu khỏi những hoàn cảnh khốc liệt. Chúng ta cũng chia sẻ khuynh hướng chung của con người: cảm xúc của chúng ta dễ qua đi khi cuộc khủng hoảng đã chấm dứt. Thay vì để cho những cảm xúc đó qua đi, chúng ta nên chuyển nó thành một tình cảm nồng nàn khác, đó là lòng quyết tâm ngợi khen Chúa cũng như khi chúng ta kêu xin cùng Ngài? Hãy xem xét xu hướng muốn buông lỏng của bạn một khi sự khủng hoảng ra đi. Bạn có bao giờ nghĩ rằng trong lúc bình an Đức Chúa Trời ít hiện diện với bạn hơn không?

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Chúa yêu dấu, tạ ơn Chúa đã giải cứu chúng con khỏi những khó khăn, và Ngài luôn hiện diện với chúng con trong đời sống. Xin thay đổi đời sống con và ban cho con lòng yêu mến Ngài trong mọi hoàn cảnh; xin giúp con đến với Ngài với tấm lòng của một tôi tớ trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Đức tin là sự mạnh mẽ của linh hồn nhằm tiến bước xa hơn những gì nó có thể nhìn thấy.  William Newton Clarke 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC