MỖI NGÀY VỚI CHÚA

LÀM THẾ NÀO BẠN ĐƯỢC BÌNH AN TRONG TÂM HỒN?

Chủ Nhật, 10/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


      “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22) 

Kim đứng nhìn ra cửa sổ. Trời bên ngoài đang mưa. Kim tự hỏi: “Không biết khi nào mẹ mới về đến nhà?” Tâm trí Kim nghĩ lan man: “Nếu sét đánh sập nhà thì làm sao đây? Nếu mẹ chết vì tai nạn giao thông thì mình sẽ thế nào?” Nhưng rồi Kim nhớ  đến lời khuyên của bà nội: “Hãy tin cậy Chúa và trao các nỗi sợ hãi của mình cho Ngài. Hãy để tâm trí nương dựa vào Chúa thì Ngài sẽ ban cho con bình an.”

Có khi nào bạn sợ hãi hoặc lo âu chưa? Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi...” (Giăng 14:27). Khi bạn tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, thì bạn được hoà thuận với Đức Chúa Trời. Bạn không còn thù nghịch với Ngài vì cớ tội lỗi của mình nữa. Bạn được tha thứ vì Đấng Cứu Thế đã trả giá cho tội lỗi của bạn khi Ngài chịu chết và sống lại. Chúa Giê-xu đã trở thành sự bình an của bạn.

Bạn hoà thuận với Đức Chúa Trời, rồi bạn cũng có sự bình an của Ngài ban cho. Bình an là trái của Đức Thánh Linh. Đó là tình trạng yên ninh trong lòng và trí. Khi bạn tin cậy Đức Chúa Trời và giữ cho các ý tưởng của mình hướng về Ngài, khi Đức Thánh Linh kiểm soát bạn thì Ngài sinh ra sự bình an trong đời sống bạn. Khi thấy lo âu hoặc sợ hãi, bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài ban sự bình an cho mình.

Bạn nên làm gì khi lo âu hoặc sợ hãi?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin giúp tâm trí con luôn hướng về Ngài để con kinh nghiệm được trái bình an trong đời sống mình. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC