ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

LÃNH ĐẠO THỜ HÌNH TƯỢNG

Thứ Tư, 10/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:8

Các thầy tế lễ không còn nói: “Nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng còn biết Ta nữa. Những kẻ chăn giũ đã bội nghịch cùng Ta. Các tiên tri đã nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri, đi theo những sự không ích cả.

Giê-rê-mi đã dạn dĩ rao giảng cho dân sự biết lý do tại sao nan đề lại giáng trên họ. Ông nói với dân sự rằng họ đã lầm lạc, xa cách Đức Giê-hô-va và thờ lạy thần tượng (2:5), rằng họ không còn tìm kiếm Đức Giê-hô-va (2:6) họ đã làm cho đất trở nên ô uế trước mặt Đức Giê-hô-va (2:7). Dân sự đã lầm lạc bởi vì những người lãnh đạo thờ lạy hình tượng.

Những người lãnh đạo thuộc linh của thời Giê-rê-mi đã không dạy dỗ dân sự về Đức Giê-hô-va. Họ phản nghịch cùng Ngài. Các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, các nhà dạy luật cùng những người có trách nhiệm dạy dỗ luật pháp của Đức Chúa Trời đều không có mối thông công cùng Ngài. Thay vào đó họ cố tìm mối thông công với các thần tượng. Giê-rê-mi đã chỉ ra một trong những thần tượng chính mà họ đang thờ phượng. Ông nói rằng những tiên tri của họ đã nhân danh Ba-anh để nói trước những sự trong tương lai.

Ba-anh là một thần bão của dân ngoại. Vì người ta cho rằng Ba-anh chịu trách nhiệm trên mưa bão. Họ cũng thờ thần Ba-anh như một thần sinh sản. Giê-rê-mi đã giảng chống lại Ba-anh trong suốt đời làm tiên tri của ông. Ông không sợ làm bực mình những người theo Ba-anh.

Sau này Giê-rê-mi đã sử dụng hình ảnh dân sự thờ lạy Ba-anh để minh họa cho việc xâm phạm mười điều răn của Đức Chúa Trời (7:9). Ông giảng cho dân sự biết Giê-ru-sa-lem có bấy nhiêu đường phố thì họ cũng lập bấy nhiêu bàn thờ lập cho vật xấu hổ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh (11:13). Ông nói tiên tri rằng bệnh tật sẽ đến trên họ, vì họ đã chọc giận Đức Giê-hô-va bằng việc dâng hương cho Ba-anh (11:17).

Giê-rê-mi vạch trần sự thật là dân sự đã xây các nơi cao để thờ phượng và dâng con cái làm của lễ thiêu cho Ba-anh (19:5). Họ đã xây dựng những nơi thờ phượng cho Ba-anh trong thung lũng Ben-hin-nôm để họ có thể dâng con trai con gái mình làm sinh tế. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn họ làm những điều gớm ghiếc dường ấy. Bây giờ dân Giu-đa phải chịu hình phạt (32:35). Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng dân Ba-by-lôn sẽ thiêu đốt thành Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ đốt thành cùng với tất cả những nơi mà dân sự đã dùng để dâng sinh tế cho Ba-anh.

Thật đáng buồn, mỗi thế hệ đều có những người lãnh đạo phản nghịch dẫn dắt dân sự xa cách Đức Giê-hô-va. Bạn đừng để mình bị quyến dụ bởi những lời dối trá của họ và bởi đời sống lừa dối mang vẻ quyến rủ bề ngoài. Hãy bước theo lẽ thật và sống trong sự liên kết với Ngài.

Làm thế nào Bạn có thể nhận diện những người lãnh đạo tâm linh nhưng lại không dạy điều Đức Chúa Trời muốn?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC