LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

LẠY CHÚA, CHÚNG TÔI SẼ THEO AI?

Thứ Sáu, 13/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?”  Giăng 6:67

Nhiều người đã bỏ rơi Đấng Christ, không cùng đi với Ngài nữa; nhưng vì lý do gì bạn lại đổi ý như vậy? Có lý do nào trong quá khứ chăng? Chúa Giê-xu họ không tự chứng tỏ rằng Ngài có đầy đủ mọi sự sao? Sáng nay, Ngài gọi bạn và hỏi: “Phải chăng ta vốn là một đồng hoang đối với ngươi!” Lúc linh hồn bạn đã tin cậy thật đơn sơ vào Chúa Giê-xu, có bao giờ bạn phải hổ thẹn chăng? Cho đến giờ này, bạn há không nhận thấy rằng Chúa của bạn là một thiết hữu đầy tình thương xót và khoan dung đối với bạn sao? Và phải chăng chỉ cần một đức tin đơn sơ vào Ngài, bạn đã được mọi điều bình an cho tâm hồn mà hạn hằng mong ước sao? Bạn có mong được một bạn thân nào tốt hơn Ngài như Ngài từng đối xử với bạn chăng? Nếu vậy, xin đừng thay người bạn cũ đã được thử nghiệm, để kết thân với một người bạn mới nhưng rất dối trá.

Trong hiện tại, điều ấy khiến bạn bỏ Đấng Christ chăng? Lúc chúng ta cảm thấy bị thế gian này săn đuổi ráo riết hay gặp nhiều thử thách trầm trọng trong hội thánh, được gối đầu lên ngực Chúa là điều phước hạnh nht đời, được cứu trong Ngài là niềm vui của chúng ta hôm nay; và nếu niềm vui ấy đã khiến bạn mãn nguyện, thì tại sao bạn lại nghĩ đến chuyện thay đổi? Có ai đổi vàng để lấy cặn vàng bao giờ? Chúng ta sẽ không thử từ bỏ mặt trời nếu chưa tìm được một loại ánh sáng tốt hơn, hay bỏ Chúa nếu không có một Đấng yêu thương sáng láng hơn xuất hiện. Và vì việc ấy không thể nào xảy ra được, chúng ta sẽ nắm chặt lấy Ngài bằng một nắm chặt bất diệt và cột danh Ngài như một dấu ấn trên cánh tay ta.

Còn về tương lai, bạn có nghĩ ra được điều gì sẽ xảy ra khiến bạn thấy là cần phải phản loạn hay đào ngũ đối với ngọn cờ cũ để phục vụ một chủ tướng khác chăng? Chúng tôi nghĩ là không. Nếu chúng ta trường thọ, Ngài vẫn không thay đổi. Nếu chúng ta nghèo, khó thì có ai hơn Đấng Chrits để có thể khiến chúng ta giàu có? Lúc chúng ta bịnh hoạn, có ai cần cho ta hơn Chúa Giê-xu dọn giường nằm cho chúng ta lúc yếu đau? Lúc chúng ta qua đời, lời hứa Chúa há chẳng chép rằng “bất kỳ sự sống sự chết, việc bây giờ, việc hầu đến đều không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời vốn ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, hay sao? Chúng ta sẽ đồng thanh với Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai?

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC