HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

LỜI CHÚC LÀNH

Thứ Hai, 14/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Giu-đe 20-25

Câu căn bản: Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài không tì vết và vui mừng, là Đức Chúa Trời duy nhất, Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền, hiện nay và cho đến đời đời. A-men.  Câu 24-25.

Suy niệm: Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa của đời con và Chủ Tể của thế gian này, con xin hạ mình xưng nhận rằng con cần đến quyền năng siêu nhiên của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài không sắm sẵn những cơ hội theo khả năng của con, nhưng ban cho con khôn ngoan, năng lực và tầm nhìn thích ứng với những thách thức trong đời. 

Xin giúp con đừng kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể ứng xử bằng khả năng của mình. Vì con nhận ra rằng con hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Con không thể nghĩ một ý tưởng, nói một lời hay thực hiện một việc nào mà không cần đến Chúa ban phước thường xuyên và bền bỉ. 

Lạy Chúa, là Đấng sáng tạo ra con, là mọi khả năng của con. Chúa đã ban cho con ân tứ, hiểu biết và kinh nghiệm. Nhưng con biết rằng chỉ một mình Chúa có thể cung ứng ánh sáng, sáng kiến và sức mạnh mà con cần để đối diện với các nan đề của đời sống. 

Chúa đã dạy con rằng, khi con tin cậy nơi Chúa hoàn toàn và dâng vinh quang cho Ngài thì Chúa sẽ ban quyền năng không giới hạn. Con xin dâng ngày hôm nay để tôn vinh Chúa trong mọi lời con nói hay việc con làm.  Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men. 

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC