ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ Bảy, 30/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 147:12-20

SUY GẪM 

 

Khi chúng ta nghe “Lời Đức Chúa Trời” thì chúng ta nghĩ đó là lời Kinh thánh. Ngoài ra, nếu bạn đã nghiên cứu chương đầu tiên của sách Tin lành Giăng, thì có lẽ bạn còn nhớ Chúa Giê-xu được gọi là “Ngôi Lời”. Nhưng theo truyền thống thì lời Đức Chúa Trời được hiểu rộng hơn chỉ là Kinh thánh hay lời nói ẩn dụ về Chúa Giê-xu, và phân đoạn Kinh thánh hôm nay giúp chúng ta mở rộng sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời là gì và lời đó có giá trị như thế nào.

Theo như câu 15, Đức Chúa Trời ra “lệnh” mình trên đất, và “Lời” của Ngài chạy rất mau. Kết quả là gì? Ngay cả cõi thiên nhiên cũng đáp ứng trước quyền năng của lời Ngài: tuyết và sương móc cũng vâng lời Ngài (c. 16); mưa đá và sự lạnh lẽo chứng tỏ quyền năng của Ngài (c. 17); tuyết tan, gió thổi và nước chảy theo lời Ngài (c. 18). Những câu đó cho thấy lời Chúa là sứ điệp thông tin của Ngài cho toàn thể tạo vật của Ngài và chúng có thể hiểu được.

 

Dĩ nhiên Chúa cũng truyền sứ điệp của Ngài cho dân sự qua lời Ngài, qua hình thức tự bày tỏ: “Chúa bày tỏ lời Ngài cho” dân sự Chúa (c. 19). Hình thức bày tỏ này được thể hiện qua “luật pháp và mạng lệnh” (c. 19), cũng như những phước lành đặc biệt Chúa ban cho dân sự: Chúa bày tỏ cho dân sự qua việc Chúa làm cho cổng thành Giê-ru-sa-lem được vững chắc, ban phước cho con cháu của họ, ban cho dân Y-sơ-ra-ên được bình yên, ban cho mùa màng được dư dật (c. 13-14). Lời Đức Chúa Trời rất sâu nhiệm, phong phú, thực tế! 

 

 

ÁP DỤNG  

Có phải bạn đang có ý niệm hẹp hòi về lời của Đức Chúa Trời? Hãy tự hỏi chính mình rằng Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài cho bạn như thế nào trong tuần này? Hãy nhớ rằng Chúa có nhiều phương cách để phán với bạn-qua hoàn cảnh sống, qua Kinh thánh, và cả thiên nhiên nữa. Hãy mở lòng và mắt đối với Chúa trong tuần này, và cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho bạn qua những phương cách mới. 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Kính lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Cha về lời Kinh thánh đầy quyền năng và mầu nhiệm của Ngài. Xin ban cho con tấm lòng biết học hỏi tìm kiếm những điều mà Ngài bày tỏ xung quanh con. Xin dạy con rằng Chúa không bị giới hạn bởi quan niệm của con. Xin hành động cách mạnh mẽ trong con trong tuần này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Chúa của chúng ta không chỉ ban cho lời hứa về sự sống lại trong Kinh thánh mà thôi, nhưng còn trong tất cả những lá cây mùa xuân. Martin Luther 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC