CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

LỜI HAY Ý ĐẸP 3

Thứ Bảy, 12/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm

    Vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện,

    Nên chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi. 

 

Trong công việc của Chúa đừng quan tâm đến công việc nào,

    Mà nên quan tâm đến cách ta làm công việc ấy.

 

Giờ yên lặng là giờ ta nhận được năng lực nhiều hơn cả.

 

Đất là nơi ở của người chết,

    Trời là nơi ở của người sống.
  

Trích nguồn: dainguonsong

 

 

 

LỜI HAY Ý ĐẸP 30

LỜI HAY Ý ĐẸP 29

LỜI HAY Ý ĐẸP 27

LỜI HAY Ý ĐẸP 26

LỜI HAY Ý ĐẸP 25

1 2 3 4 5 ... 25 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC