LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

LỪA DỐI CHÚA

Thứ Bảy, 11/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Chúng ta đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va” Ô-suê 5:7

Thưa bạn tín hữu, đây là một sự thật đáng buồn. Bạn là người được Chúa yêu dấu, được chuộc bởi huyết Ngài, được kêu gọi bởi ân điển, được bảo tồn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được Tân Lang tiếp nhận, đang ở trên đường lên thiên đàng, thế mà bạn “đã phỉnh dối” Đức Chúa Trời là người bạn tốt nhất của bạn; phỉnh dối Chúa Giê-xu là Đấng mà bạn thuộc về Ngài, phỉnh dối Đúc Thánh Linh là Đấng khiến bạn sống lại cho sự sống đời đời!

Bạn nhớ chăng ngày đám cưới thuộc linh, là ngày vui nhất, mùa xuân của đời sống thuộc linh? Lúc ấy bạn nghiêng người sát vào Chúa và nói: “Ngài sẽ chẳng bao giờ trách tôi là vô tình; chân tôi sẽ chẳng bao giờ chậm trễ trên con đường phục vụ Ngài, tôi sẽ không để cho lòng tôi đi dông dài tìm kiếm những mối tình khác; tất cả những gì là êm đềm dịu ngọt không thể nói cho xiết đều được lưu trữ trong Ngài. Tôi sẽ dâng mọi sự trong Chúa Giê-xu tôi”. Sự việc có đúng như vậy chăng?

Ôi nếu lương tâm chúng ta có thể lên tiếng, nó sẽ nói: “Kẻ nào hứa hay nhất sẽ thi hành điều mình hứa tồi tệ nhất”. Sự cầu nguyện thường bị sơ xuất, nó rất ngắn ngủi nhưng không được êm đềm; vắn tắt nhưng không sốt sắng. Sự tương giao với Đáng Christ đã bị bỏ quên. Thay vì có một tâm tình thiên đàng, đã có những nổi lo lắng trần gian, sự hư không của đời này và những tư tưởng gian ác. Thay vì phục vụ đã có sự không vâng lời, thay vì nhiệt thành hăng say đã có sự nguội lạnh, hâm hẩm, thay vì nhịn nhục đã có sự nóng nảy; thay vì đức tin đã có lòng tin cậy vào cánh tay xác thịt; rồi với tư cách là chiến sĩ của thập tự giá, chúng ta có thái độ hèn nhát, bất tuân, đào ngũ, đến một mức độ đáng xấu hổ. “Ngươi đã phỉnh dối”. Lừa dối Chúa Giê-xu! Chúng ta phải cùng chữ nào để tố cáo thái độ đó? Lời nói ít có giá trị: hãy để cho tư tưởng ăn năn thống hối của chúng ta nguyền rủa cái tội vốn chắc chắn là có trong ta.

Lạy Chúa Giê-xu, con đã phản bội các vết thương của Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con và giúp con đừng tái phạm nữa! Phỉnh dối Đng chẳng bao giờ quên chúng ta, nhưng hôm nay vẫn đang đứng trước ngôi Đức Chúa Trời đời đời với tội đã khắc trên bảng đeo ngực là điều đáng xấu hổ biết bao.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC