KHÁM PHÁ KINH THÁNH

LƯỢC KHẢO TẬN THẾ (P22)

Thứ Tư, 12/06/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


IV. Khía cạnh người công chính sẽ nhận thân xác vinh hiển lúc phục sinh.Những người tin kính Chúa đã kinh nghiệm sự đổi mới qua biến cố tái sinh của Đức Thánh Linh, nhưng cũng nóng lòng trông đợi thân xác cũng sẽ được biến hóa nên mới. Trong thế gian, Thân xác là một trở lực cho tâm linh đã được cứu chuộc nên thân xác cần được biến đổi nhờ sự phục sinh. Phao-lô dẫn giải chi tiết trong 1Cô-rinh-tô 15:35-54. Ông khởi đầu bằng câu hỏi “ 35 Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại?”. Sau đó ông cho biết đó là một thân thể không hư hỏng không thối rửa (câu 42), đó là một thân thể được Chúa tôn quí, thân thể không bị rủa sả, một thân thể mạnh mẽ, không bệnh tật, mệt mỏi (câu 43). Trong câu 44, ông bảo đó là thân thể thuộc linh, nó rất thật nhưng không bị những định luật tự nhiên giới hạn như thân xác chúng ta nghĩa là cần ăn, cần nghỉ ngơi, thuốc men. Trong câu 51, 52, Phao-lô cho biết những người đang sống thời điểm đó cũng nhận được thân thể vinh hiển nhưng do một biến đổi bất ngờ chứ không phải là sự phục sinh, việc đó xảy ra trong nháy mắt và đó cũng là thân thể vinh hiển không hư nát. Trong Phi-líp 3:21 “Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” Trong 1Giăng 3:2 “Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”. Như vậy thân thể phục sinh của chúng ta sẽ giống như Chúa Giê-xu, trong thân thể đó Chúa có thể vào phòng khi cửa đóng kín (Giăng 20:19), hoặc Chúa biến mất (Lu-ca 24:30,31), Chúa khiến cho môn đồ không nhận ra cho đến khi Ngài cố ý bày tỏ (Lu-ca 24:15,16,31; Giăng 20:15,16). Thân thể cũng không bị chi phối bởi trọng lực, Chúa đã thăng thiên và cất lên trong đám mây (Công Vụ 1:9), nhưng đồng thời thân thể đó cũng có thể đụng chạm vào (Giăng 20:27), Ngài nói (Lu-ca 24:17-32), ăn uống (Giăng 21:12-15). Như vậy thân thể vinh hiển là thân thể bằng xương bằng thịt nhưng không chết, không tan rửa, không mệt mỏi, không đau ốm, không cần nuôi bằng thực phẩm dù vẫn ăn uống bình thường, thân thể không bị ngăn cách bởi vật chất hay các định luật, có khả năng biến mất hay xuất hiện tức khắc. Chúa Giê-xu đã được cất lên trên không trung, thì các thánh đồ của Ngài cũng sẽ được ban cho thân thể vinh hiển để được cất lên như vậy.

V. Hội Thánh được cất lên là biến cố bất ngờ không báo trước nên chúng ta không thể có đủ thì giờ để bù lại cho những thiếu sót quá khứ hay tập trung vào những nhu cầu tâm linh đang xao lãng, lúc đó cũng không còn cơ hội cho những người chưa được cứu quay về với Chúa Cứu Thế. Biến cố Chúa trở lại lúc mọi người đang làm việc bình thường, giống như người chủ trở về vào lúc người đầy tớ không ngờ tới (Lu-ca 12:36-38), Chúa cũng ví dụ về tên trộm ban đêm (12:39), Chúa kêu gọi các môn đồ chực cho sẵn. Trong một phân đoạn khác, Chúa so sánh ngày Ngài đến với thời Nô-ê (Lu-ca 17:26-27), như nước lụt cuốn con người đi không chuẩn bị, lúc họ đang vui chơi, ăn uống trong cuộc sống tội lỗi, và ngày Chúa trở lại cũng vậy. Chúa so sánh thời kì này với thời của Lót, khi lửa từ trời sa xuống thiêu đốt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ khiến dân chúng không kịp trở tay. Ngày đó, hai người nằm chung, một người được rước đi, một người bị để lại... (Lu-ca 17:34,35), Chúa Giê-xu khẳng định rằng, mọi người phải chuẩn bị trước cho ngày Chúa trở lại để không có gì cần thu xếp vào phút cuối. Nhưng người chưa tin cần nắm lấy cơ hội để tin Chúa ngay hôm nay và Cơ Đốc nhân cần tận tâm phục vụ Chúa, hết lòng sống cho Chúa cho đến khi gặp mặt Ngài.


Còn Tiếp

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC