LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

LUÔN LUÔN ĐƯỢC PHƯỚC

Thứ Năm, 12/10/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy rao cho kẻ công bình được phước”  Ê-sai 3:10 

Người công nghĩa LUÔN LUÔN được phước. Nếu Kinh Thánh đã chép: “Hãy rao cho kẻ công bình được phước; trong sự giàu có thịnh vượng” thì chúng ta càng tạ ơn Chúa về một điều đáng vui mừng như vậy, vì sự giàu có thịnh vượng là một giai đoạn nguy hiểm, thế mà chúng ta lại được một ân tứ thiên thượng bảo đảm cho chúng ta khỏi sa vào các lưới bẫy của nó. Hay nếu Kinh Thánh chép: “Kẻ bị bắt bớ được phước”, chúng ta phải tạ ơn Chúa về một lời bảo đảm có tính cách nâng đỡ như vậy, vì sự bắt bớ rất khó cho chúng ta chịu đựng. Nhưng vì Kinh Thánh không chép về một trường hợp đặc biệt nào cả, cho nên mọi trường hợp đều được bao gồm trong đó.

Những câu chép rằng “Đức Chúa Trời sẽ” luôn phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất của chúng.Từ đầu năm đến cuối năm, từ đầu hôm đến sáng sớm, dưới mọi điều kiện và trong mọi hoàn cảnh, người công nghĩa luôn luôn được phước. Người ấy được phước đến nỗi chúng ta không thể nào tưởng tượng được điều gì tốt hơn nữa. Vì người ấy được nuôi dưỡng đầy đủ bằng thịt và huyết Chúa Giê-xu; người ấy được mặc đầy đủ bằng sự công nghĩa của Chúa Giê-xu; người ấy có nhà ở khang trang vì ở trong Đức Chúa Trời; người ấy kết hôn rất tốt đẹp vì linh hồn người ấy kết hợp với Đấng Christ trong mối liên hệ vợ chồng; người ấy được cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu vì Chúa là người Chăn Chiên của người ấy; người ấy được ban cho các ân tứ rất đầy đủ, vì thiên đàng là sản nghiệp của người ấy. Người công nghĩa được phước, được phước căn cứ vào quyền uy của Đức Chúa Trời; chính miệng Đức Chúa Trời phán ra lời bảo đảm đầy an ủi đó.

Thưa bạn thân mến, nếu Đức Chúa Trời tuyên bố rằng tất cả đều êm đẹp có phước, mà một vạn ma quỉ bảo rằng bất an, không êm đẹp, thì chúng ta nên cười nhạo chúng. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta một đức tin giúp chúng ta có thể tin cậy Ngài khi nhiều người khác chống nghịch Ngài. Kinh Thánh chép bất cứ lúc nào người công nghĩa cũng có phước thì thưa bạn thân mến, nếu bạn chưa thấy được điều đó, hãy để cho lời Đức Chúa Trời giúp bạn đứng vững thay vì điều bạn thấy. Thật vậy, hãy tin điều đó căn cứ vào quyền uy của Đức Chúa Trời hơn là vì mắt bạn, các cảm giác của bạn đã bảo với bạn như thế. Ai được Đức Chúa Trời chúc phước thì lẽ tất nhiên đã được phước rồi và những lời do chinh miệng Ngài phán ra là chân lý chắc chắn và trường tồn nhất.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC