LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

LÝ DO CỦA SỰ TRÌ HOÃN

Thứ Tư, 06/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn đợi chờ để ban ơn cho các ngươi” Ê-sai 30:18

Đức Chúa Trời thường nhậm lời cầu nguyện. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy có nhiều trường hợp như vậy. Gia-cốp không được vị thiên sứ chúc phước trước lúc trời sáng, ông ta đã vật lộn suốt đêm mới được nó. Người đàn bà đau khổ tại xứ Sy-ri thuộc Phê-nê-xi đã không được Chúa Giê-xu đáp lại lời bà suốt một thời gian lâu. Phao-lô đã khẩn nài Chúa nhổ “cái dằm xóc trong thịt” ông đến ba lần, nhưng ông không được lời hứa chắc chắn nào về việc nó sẽ được cất đi, nhưng thay vào đó có lời hứa là ân điển Đức Chúa Trời sẽ được ban đầy đủ cho ông.

Nếu bạn đã gõ vào cánh cửa ơn phước mà chưa được trả lời, bạn có muốn tôi nói cho bạn biết tại sao Đấng tạo Hóa quyền năng đã không mở cửa cho bạn vào chăng? Khi để cho chúng ta chờ đợi như vậy, Cha chúng ta có những lý do riêng của Ngài. Thỉnh thoảng Ngài muốn tỏ ra quyền năng và quyền tể trị của Ngài để loài người biết rằng Đức Chúa Trời có quyền ban ra cũng như có quyền giữ lại. Thường thường thì sự trì hoãn sẽ kích thích và làm gia tăng ước muốn và nếu Ngài cứ để bạn chờ đợi, bạn sẽ thấy càng rõ hơn nhu cầu của mình và sẽ tìm nó nồng nhiệt hơn, để bạn đánh giá ơn thương xót Ngài cao hơn nếu nó chậm đến.

Thỉnh thoảng nơi bạn cũng có một điều sai lầm nào đó cần được cất đi trước khi niềm vui của bạn sẽ được Chúa ban cho. Có lẽ các quan điểm của bạn về kế hoạch của Tin Lành có phần mơ hồ, lộn xộn, hay có thể là bạn có hơi nương cậy vào chính mình, thay vì chỉ tin cậy một cách đơn sơ và trọn vẹn vào Chúa Giê-xu mà thôi, hoặc Đức Chúa Trời có thể bắt bạn chờ đợi ít lâu để sau cùng Ngài có thể trình bày cho bạn càng đầy đủ hơn sự giàu có của ân điển Ngài.

Tất cả những lời cầu nguyện của bạn đều đã được sắp đặt trên trời, nhưng nếu chúng ta chưa được đáp lại thì chắc chắn không phải vì bị quên đi, nhưng chỉ ít lâu sau, chúng sẽ được nhậm khiến bạn vui mừng và toại nguyện. Xin đừng để sự thất vọng khiến bạn im lặng, nhưng hãy tiếp tục ngay lời khẩn xin sốt sắng của bạn.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC