ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

MANG ÁCH

Thứ Hai, 11/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 27:2

Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, ngươi khá làm lấy xiềng và ách cho mình, rồi để trên cổ ngươi.

Một ngày kia, mọi người đều quay đầu lại và thầm thì, càm ràm khi Giê-rê-mi đi giữa họ. Ông đang mang trên cổ một cái xiềng bằng gỗ. Đó là cái ách mà con bò thường mang.

Có lẽ nhiều người dân địa phương cảm thấy rất xấu hổ vì hành động mang tính biểu tượng cuối cùng này của Giê-rê-mi. Ông mang ách này đến buổi họp với những thượng khách quốc tế với những cấp bực khác nhau. Giê-rê-mi xuất hiện trước các đại diện ngoại giao của năm quốc gia đến gặp vua Sê-đê-kia (27:3). Có lẽ mục đích của họ là hình thành một liên minh chống lại Ba-by-lôn.

Đang khi mang ách, Giê-rê-mi giảng rằng họ phải chấp nhận ách của Ba-by-lôn. Chúa sẽ nộp tất cả các dân tộc trong tay vua Nê-bu-cat-nết-xa. Tất cả đều sẽ nằm dưới thế lực của Ba-by-lôn (27:6).

Giê-rê-mi giảng rằng dân tộc nào chống cự ách, tức là chống cự người Ba-by-lôn sẽ bị trừng trị. Chúa sẽ đem chiến tranh, đói kém và dịch lệ đến trên họ. Những quốc gia nào chống cự Ba-by-lôn sẽ bị hủy diệt (27:8).

Đáng buồn thay, mỗi dân tộc đều có những tiên tri giả, thầy phù thủy, bùa chú, bói khoa riêng. Tất cả họ đều nói rằng dân tộc này sẽ không phục vụ vua Ba-by-lôn. Giê-rê-mi cảnh báo rằng đây là những tiên tri nói dối (27:9-10).

Dân tộc nào không nghe theo lời dối trá nhưng thuận phục Ba-by-lôn thì sẽ sống sót. Chúa sẽ cho phép họ được ở trong xứ. Họ có thể trồng trọt trên vùng đất của chính mình (27:11).

Rồi Giê-rê-mi vẫn cứ mang ách và đến gặp vua Sê-đê-kia. Ông cũng trình bày sứ điệp tương tự với nhà vua. Giê-rê-mi cảnh báo nhả vua đừng tin lời của những tiên tri giả (27:12-13).

Lần thứ ba, Giê-rê-mi giảng bài giảng về cái ách cho những thầy tế lễ và cho mọi người đang đứng xung quanh họ. Ông bảo thay vì nói tiên tri dối, những tiên tri nên dành thì giờ kêu nài Chúa, bảo vệ đền thờ để khỏi bị hủy phá bởi tay người Ba-by-lôn (27:16-22).

Bài giảng về cái ách của Giê-rê-mi đã giúp bạn thế nào trong việc chấp nhận hoàn cảnh khó khăn mà Chúa đang đặt để?

David Coldwel

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC