CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

MANG DÒNG MÁU CHÚA CỨU THẾ

Thứ Hai, 04/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Mới đây có hai người Pháp viết một quyển sách về những người thuộc dòng họ quý tộc của Pháp. Sau 15 năm thu thập, tìm kiếm, hai người này liệt kê ra 28.000 người có tên họ thuộc hoàng gia Pháp.

 

Nhưng khi nghiên cứu kỹ, hai người cho biết thật ra chỉ có 4.057 người thật sự mang dòng máu của dòng dõi quý tộc mà thôi. Còn lại chỉ có tên, chứ không có máu quý tộc trong người.

Chúng ta là Cơ Đốc nhân thuộc dòng họ hoàng gia thiên đàng, song thật sự chúng ta có mang dòng máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu không? "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta" (I Giăng 1:7). Tức khắc chúng ta có dòng máu Chúa Cứu Thế tràn ngập trong từng mạch máu, chảy khắp châu thân, linh luồn mình. (TTBG).

 

 

KHÔNG PHẢI PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊ-XU

CÁCH GIÚP LẤY LẠI HẠNH PHÚC

GIẢNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

ĐỊNH MỆNH HAY TỰ DO

NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN

1 2 3 4 5 ... 56 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC