MỖI NGÀY VỚI CHÚA

MẠNG LỆNH CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ GÌ?

Chủ Nhật, 09/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook    
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh”.  (I Cô-rinh-tô 15:3-4)  

Nếu bạn sắp xa gia đình và bè bạn một thời gian rất lâu thì bạn sẽ nói gì với họ? Tôi chắc rằng bạn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói. Phải nói sao để mọi người nhớ những lời căn dặn cuối cùng của bạn.

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài tiếp tục sống trên đất này thêm 40 ngày nữa (Công Vụ 1:3). Sau đó, Chúa Giê-xu trở về trời. Gia đình và các bạn hữu Ngài sẽ không gặp lại Ngài trong một thời gian dài. Vậy, Chúa Giê-xu đã nói gì với những người Ngài yêu quý? “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

Mạng lệnh đó của Chúa Giê-xu cũng dành cho tôi và bạn nữa. Hãy rao truyền cho mọi người ở khắp mọi nơi tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chết để gánh chịu sự hình phạt về tội lỗi thế cho toàn thể nhân loại. Sau ba ngày, Ngài đã sống lại. Ngày nay, bất cứ ai cũng có thể tin nhận Ngài để được Ngài ban cho sự sống đời đời.

Bạn biết người nào cần nghe về Chúa Giê-xu không? Hãy dành thì giờ nói cho người ấy về Ngài. Bạn có biết những ai đang đi ra chia sẻ tin mừng về Chúa Giê-xu cho người khác không? Bạn nên cầu nguyện hoặc dâng hiến để hỗ trợ họ.

Bạn sẽ chia sẻ tin mừng về Chúa Giê-xu cho ai trong tuần này?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin giúp con nói cho người khác biết về Ngài. Xin cũng dùng con để ủng hộ những người đang đi ra rao báo tin mừng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC