HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

MỖI NGÀY VỚI CHÚA

Chủ Nhật, 13/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Thi-thiên 105:1-11

Câu căn bản: Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn! Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu Gia-cốp là những người Ngài tuyển chọn. Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm, các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài.  Câu 4-6. 

Suy niệm: Lạy Cha Thánh, con cảm ơn Cha vì đã chia đời con thành ra ngày tháng. Mỗi buổi sáng Chúa ban cho con cơ hội để chuẩn bị cho một ngày mới. Chúa mở rộng lòng tha thứ của Chúa và ban cho con một khởi đầu tươi mới. Với tự do Chúa ban trong quá khứ, con có thể kinh nghiệm hi vọng lâu bền trong Chúa. 

Lạy Chúa, xin hôm nay đi trước con, chỉ đường cho con và ban cho can đảm để chịu nổi những gì sẽ xảy ra. Hôm nay chính là lúc con cần khôn ngoan và chỉ đạo từ nơi Chúa. Con đứng trên ngưỡng cửa của một ngày chất nặng những nan đề chưa giải quyết và những gì phải quyết định. Con xin Chúa xức dầu quyền năng đỡ nâng đặc biệt, để con có thể thực hiện trách nhiệm của con chu đáo và không sợ hãi. 

Con xin giao thác ngày hôm nay cho Chúa với mọi thách thức và cơ hội.  Xin cho con luôn ý thức Thánh Linh Chúa nhắc nhở trong tâm trí con, xin cho con nghe được tiếng Chúa trước khi con nói năng... và vang vọng chân lý của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC