GIÁNG SINH

MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

Thứ Hai, 18/11/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Vào đến nhà, họ thấy Con Trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.” Ma-thi-ơ 2:11.

Trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, người ta thường mua quà tặng cho nhau hay ít ra cũng gởi đi những tấm thiệp chúc mừng. Nhưng lạ thay, sinh nhật của Chúa Giê-xu mà không ai nghĩ đến chuyện gởi quà cho Chúa cả!

Có người sẽ bảo rằng: Chúa ở nơi nào để ta gởi quà? Hơn nữa, Chúa có cần món quà nào hay không?

Trong mùa Giáng Sinh mọi người đều nên quan tâm đến nhân vật chính là Chúa Giê-xu. Không phải là tìm xem Chúa ở nơi nào để tặng quà, hay xem Chúa cần món quà nào, nhưng là: Nhận ra chính Chúa Giê-xu là món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời đã từng ban tặng cho nhân loại.

Như thế quan niệm về quà trong mùa Giáng Sinh không phải chỉ là quà cho nhau, nhưng mọi người cần nghĩ đến Chúa Giê-xu là món quà mà Chúa từng gởi đến cho con người chúng ta.

Món quà của Chúa gởi cho nhân loại được mô tả ngắn gọn trong câu Kinh Thánh sau đây: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban tặng Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị diệt vong mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16).

Món quà của Chúa ban tặng cho con người không phải là vật chất, nhưng là Đấng Thần Linh, một công nghiệp hi sinh cứu vớt nhân loại ra khỏi tội ác và dẫn vào một cuộc đời mới, thánh thiện và công chính.

Mỗi khi nhận quà, chúng ta thường gỡ bỏ giấy gói bên ngoài để xem bên trong là gì. Món quà quý thường khiến chúng ta tấm tắc khen và cảm ơn người cho quà rồi đem kheo với người khác. Không ai nhận quà mà lại không mở ra hay đem cất vào một chỗ.

Món quà của Chúa ban tặng cho nhân loại chúng ta thoạt tiên là một hài nhi sinh ra trong một nơi nghèo hèn, nằm trong tay một bà mẹ cũng như bất cứ hài nhi nào. Nhưng khi con người Giê-xu ra đời phục vụ thì hiển nhiên là một thánh nhân đầy khôn ngoan và quyền năng mà không thể so sánh với bất cứ ai.

Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC