THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

MUÔN ĐỜI Ô NHƠ

Thứ Bảy, 23/03/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


MUÔN ĐỜI Ô NHƠ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:1-10


"Các thầy tê lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu... Giu-đa nói rằng: tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi" (câu 1, 4).


Suy gẫm: Ai là người giết Chúa Giê-xu? Tại sao Giu-đa phản Chúa? Sự ăn năn của Phi-e-rơ và Giu-đa khác nhau thế nào? Theo bạn, phản Chúa dễ hay khó? Bạn có chắc mình không phản Chúa chứ? Làm sao để tín trung trọn thành?


Giu-đa đã phản Đức Chúa Giê-xu (câu 3). Từ hai ngàn năm nay, mọi người đều biết thế. Tân ước nhắc đến Giu-đa 29 lần và gần như lần nào cũng gọi ông ta là kẻ phản bội (Lu-ca 6:16). Sách Ma-thi-ơ nhắc đến 9 lần trong chương 26 (câu 2, 15, 16, 45, 48) và 3 lần trong chương 27 (câu 2- 4). Nhưng trong câu 2 thì ta thấy chính các thầy tế lễ nạp Chúa Giê-xu cho Phi-lát. Vì vậy, tác giả Ma-thi-ơ coi các lãnh đạo Do Thái giáo cũng là những tên phản bội y như Giu-đa.


Vì sao Giu-đa hành động như vậy? Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tác giả Ma-thi-ơ thì cho rằng Giu-đa hành động vì lòng tham lam. Chỉ có sách Ma-thi-ơ mới nói đến giá phải trả cho sự phản bội và tường thuật âm mưu phản bội (26:15). Ma-thi-ơ cũng nói đến sự kiện Giu-đa ném gói bạc trong đền thờ. Việc này hóa ra rằng vì tiền mà có sự phản bội. Có phải vì Ma-thi-ơ nguyên xưa là một người thầu thuế nên thay được lòng tham tiền của Giu-đa chăng? Cần để ý là cả bốn sách Phúc âm đều bảo Giu-đa là một trong 12 sứ đồ của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 26:14; Mác 14:20; Lu-ca 22: 47; Giăng 6:71). Chúa Giê-xu đã chọn Giu-đa: Giu-đa thấy phép lạ, đã nghe Chúa giảng, chịu cảm động, thế mà cuối cùng ông lại phản Chúa! Còn chúng ta thì sao? Nhưng ân sủng của Đức Chúa Trời vẫn còn ban cho.


Lạy Chúa, xin Ngài thương xót chúng con. Tác giả Ma-thi-ơ muốn chúng ta so sánh những giọt nước mắt của Phi-e-rơ (26:75) với sự hối hận của Giu-đa, một bên là nỗi sầu thảm thật sự giúp nâng cao đời sống thuộc linh; một bên là sự buồn bực thế lực chỉ đem lại cái chết mà thôi (1Cô-rinh-tô 7:10). Đây là thời gian chúng ta luôn luôn cần chuẩn bị thái độ, tấm lòng của mình để ăn năn và cũng giúp cả Hội Thánh ăn năn nữa.


Tha thứ! Một chữ nghe rất bình thường nhưng nó đòi một giá rất cao. Cứu Chúa chúng ta vì tha thứ mà phải hy sinh chính mạng sống của Ngài. Hãy đọc Thi Thiên 103.


Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài và chia sẻ ơn yêu thương ấy cùng mọi người.


Kính lạy Đức Chúa Trời, Ngài không xét đoán con theo như tội lỗi con đã phạm. Ngài đã ném xa tội lỗi con như phương Đông xa cách phương Tây! (Thi Thiên 103:10-12).Con cảm tạ Ngài hết lòng.

Trích nguyên đăng từ bài học KTHN - UBCĐ GD - TLH - HTTLVN (MN)

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC