LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

NẮM LẤY LỜI HỨA

Thứ Ba, 10/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Sao Các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?” Lu-ca 24:38

“Sao các ngươi nói: Ôi Gia-cốp và bảo: Ôi Y-sơ-ra-ên đường lối tôi bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va, và phán đoán tôi vượt khỏi Đức Chúa Trời tôi? “Đức Giê-hô-va lo lắng mọi sự; cả đến những vật thọ tạo vô nghĩa nhất cũng được hưởng quyền cai trị thần hữu đã phổ quát của Ngài, nhưng sự sắp xếp thần hựu của Ngài đặc biệt nhằm vào các thánh đồ Ngài: “Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài”. “Huyết họ sẽ là quý báu trước mặt Ngài”. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va”.

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là người đã được kêu gọi theo ý định của Ngài”. Nguyện sự kiện trong khi Ngài là Cứu Chúa của mọi người, thì đặc biệt cũng là Cứu Chúa cho những kẻ tin Ngài nữa, sẽ khiến bạn vui mừng và được yên ủi.

Bạn là mối quan tâm đặc biệt của Ngài, là kho của báu mà Ngài gìn giữ như con ngươi của mắt Ngài, là vườn nho mà Ngài canh chừng cả ngày lẫn đêm. “Chính tóc trên đầu các ngươi cũng đều được đếm cả rồi”.

Nguyện ý niệm về tình yêu đặc biệt đó của Ngài sẽ giết chết mọi niềm đau đớn thuộc linh của bạn, sẽ làm lắng dịu nỗi khốn đốn của bạn: “Ta chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu”. Đức Chúa Trời vẫn phán điều đó với chúng ta nhiều bằng nhưng gì Ngài đã nói với các thánh đồ đời xưa: “Đừng sợ, ta là cái khiên, là phần thưởng lớn lao vượt qua trí tưởng cho ngươi”. Sở dĩ chúng ta mất an ủi là vì có thói quen đọc các lời hứa của Ngài như là những lời hứa cho toàn thể hội thánh, chớ không trực tiếp nhận chúng cho riêng mình.

Thưa bạn tín hữu, hãy nắm lấy lời Đức Chúa Trời bằng một đức tin áp dụng nó cho cá nhân bạn. Hãy nghĩ rằng bạn đã đích thân nghe Chúa Giê-xu phán: “Ta đã cầu nguyện cho ngươi đ đức tin ngươi không thiếu thốn”. Hãy nghĩ rằng chính bạn đã thấy Ngài bước đi trên mặt nước của hoạn nạn bạn, vì thật ra. Ngài đang có mặt tại đó và phán với bạn rằng: “Ấy là ta đây; đừng sợ”. Ôi, những lời phán đó của Đấng Christ thật êm dịu biết bao! Nguyện Đức Thánh Linh cho bạn cảm thấy rằng chúng đã được phán riêng cho bạn. Hãy tạm thời quên tất cả những người khác đi và chấp nhận tiếng phán của Chúa Giê-xu dường như đã được nói thẳng với bạn và tự nhủ: “Chúa Giê-xu yên ủi ta, ta không thể từ chối; ta sẽ hân hoan ngồi dưới bóng Ngài”.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC