THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

NGÀI SỐNG LẠI RỒI

Chủ Nhật, 05/04/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10

“Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn đệ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại” (câu 6, 7)

Suy gẫm: Phần thưởng cho những người phụ nữ đến thăm mộ Chúa Giê-xu buổi sáng sớm đầu tuần là gì? Các thiên sứ bảo họ làm gì? Tâm trạng họ như thế nào khi gặp Chúa Giê-xu? Khi nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, bạn thường nêu lên những bằng chứng nào? Theo bạn, những bằng chứng này đủ thuyết phục người nghe tin rằng Đấng Christ đã thật sự sống lại không?

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi hoàn cảnh và cuộc sống của nhiều người. Hôm qua, các bằng hữu của Chúa Giê-xu buồn rầu, thất vọng, giờ đây tình hình đã đổi khác. Trước tiên là hai phụ nữ trong câu chuyện, họ sợ hãi nhưng vô cùng vui mừng (câu 8). Chúa ban thưởng cho lòng kính mến của họ đối với Ngài bằng cách cho họ thấy ngôi mộ trống và nghe sứ điệp từ các thiên sứ. Tảng đá lớn ở của mộ bị lăn đi không phải để cho Chúa Giê-xu đi ra khi Ngài phục sinh, nhưng để cho hai người phụ nữ này cũng như những người khác bước vào và chứng kiến rằng Ngài không còn ở trong mộ nữa. Chúa Giê-xu đã đi xuyên qua vải liệm. Giờ đây vải liệm xác Ngài giống như chiếc kén rỗng nằm đó và trở thành một chứng tích cho phép lạ phục sinh của Ngài.

Vâng theo mạng lịnh của thiên sứ “Hãy đến xem và hãy đi mau”, họ đã vội vàng đi báo tin mừng Cứu Chúa đã sống lại cho các môn đồ khác. Đây không chỉ là mạng lịnh cho hai phụ nữ này, mà cũng là mạng lịnh cho hết thảy chúng ta.

Thình lình Chúa Giê-xu gặp họ (câu 9). Lần gặp gỡ cuối cùng của họ với Ngài là lần Giô-sép liệm xác Ngài. Thân xác Chúa Giê-xu được quấn bằng vải gai mịn cùng thuốc thơm và được đặt vào ngôi mộ đá (Mat 27: 57-61). Nhưng giờ đây Ngài đã sống lại. Ngài chào họ bằng lời và giọng nói thân quen. Chúa bảo họ đừng sợ mà hãy gặp các anh em và nhắn họ đi qua xứ Ga-li-lê gặp Ngài (câu 10). Mục đích của đời sống và thế giới mà họ đang sống đã hoàn toàn thay đổi, vì giờ đây Đấng Christ đã sống lại (2Cô-rinh-tô 5:15, 17). Không chỉ đời sống của hai người phụ nữ này mà cuộc sống của hai môn đệ và hết thảy chúng ta đã hoàn toàn khác trước, bởi vì “Ngài sống lại rồi”.

Chúa Giê-xu phán: “Hãy đi và nói”. Đây là mạng lịnh cho những người biết rõ và yêu mến Ngài. Ai là người hôm nay tôi sẽ gặp gỡ để nói rằng Chúa Giê-xu đã sống lại và Ngài là Đấng có quyền làm thay đổi cuộc đời của họ?

Lạy Chúa, thật lạ lùng và ngợi khen Ngài, bởi vì từ sự chết mà có sự sống, từ chỗ đoan phạt mà có tự do. Xin làm cho lòng con tràn ngập vui mừng để con “đi và nói” về Cứu Chúa phục sinh và quyền năng biến cải của Ngài khi con còn có nhiều cơ hội. 

Trích Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày-Uỷ ban Cơ Đốc Giáo Dục - HTTLVN (MN)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC