ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

NGẮM TRĂNG SAO

Thứ Sáu, 15/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  Kinh Thánh: Thi Thiên 136:1-6 

 

 

SUY GẪM 

 

Vũ trụ có cả hàng tỉ dải ngân hà và mỗi dải ngân hà có hàng tỉ ngôi sao. Những ngôi sao chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều thuộc về dải ngân hà của chúng ta. Dải ngân hà rất lớn, dải ngân hà có hình xoắn ốc này có hàng trăm tỉ ngôi sao trong hình của một cái đĩa. Đường kính của cái đĩa này vào khoảng 100.000 năm ánh sáng; độ dày trung bình của nó là 10.000 năm ánh sáng, tăng đến 30.000 năm ánh sáng tại trung tâm của đĩa.

 

Bạn sẽ suy nghĩ gì khi bạn nghe đến cái gì đó khổng lồ, một sự kiện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Nó làm cho tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Và nó cũng tạo nên lòng kính sợ Chúa, Đấng tạo hóa. Chắc Gióp đã ngắm nhìn dải ngân hà khi ông mô tả cảm xúc của mình về những công việc do bàn tay Đức Chúa Trời tạo dựng: “Ngài làm những việc lớn lao không sao dò xét được, những dấu kỳ chẳng kể xiết cho được ” (Gióp 9:10).

Phần thứ nhất của Thi thiên 136:26 là phần nghi thức ngợi khen Chúa, Đấng tạo hóa. Sự thật, câu 7-9 là dư âm của Sáng Thế Ký 1:16. Những người trong thời Kinh thánh có một sự hiểu biết giới hạn về sự bao la của vũ trụ, nhưng họ không gặp khó khăn gì khi xưng nhận Đấng tạo hóa khôn ngoan đã dựng nên những điều đó: “Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao ” (c. 4). Và họ hoàn toàn tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ cho chúng liên kết với nhau như thế cho đến đời đời: “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời ” (c. 4).

 

Sự kỷ niệm những việc lạ lùng và tình yêu của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 136 đem đến cho dân Y-sơ-ra-ên một bài hát hay, một bài hát được xem như là “Bài Trường Ca Ngợi Khen Chúa”. Thể loại của Thi Thiên này cho thấy nó được sử dụng trong việc thờ phượng khi một nửa hội chúng đưa ra lời kêu gọi (“Hãy ngợi khen Đức-Giê-hô-va vì các phép lạ lớn lao Ngài đã làm ”) và một nửa hội chúng còn lại đáp lại bằng điệp khúc (“vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời ”).

 

Trong Thi Thiên 136, điệp khúc “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời ” được lặp lại 26 lần. Chú giải Kinh thánh Mathew Henry cho rằng đây không phải là một sự lập lại vô ích. Nhìn vào quá khứ của dân Y-sơ-ra-ên cho thấy đây là điệp khúc bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đáp ứng cách quyền năng và đầy ân sủng. Khi điệp khúc này được hát trong thời Sa-lô-môn, thì đền thờ đầy ngập mây vinh hiển của Đức Chúa Trời (II Sử-ký 5:13-14). Và dưới triều đại của Giô-sa-phát, vua Giu-đa, Đức Chúa Trời ban cho các chiến sĩ được chiến thắng khi họ hát bài ca này (20:21-22). 

 

 

ÁP DỤNG  

Khi bạn trải qua ngày hôm nay, hãy dừng lại và để ý đến bàn tay của Đức Chúa Trời trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống bạn. Ngay khi một điều gì đó đến với tâm trí của bạn, hãy cố gắng nói lớn lên điệp khúc của Thi Thiên này như là một lời cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Thí dụ: “Đức Giê-hô-va là thiện vì Ngài ban cho tôi một việc làm. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời ”. Hay:“Tôi cám ơn Chúa vì người bạn Cơ Đốc tốt. Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Và tối hôm nay, bạn đừng mở Ti-vi, đi ra ngoài nhìn lên những vì sao và cầu nguyện như thế này: “Tạ ơn Chúa vì Ngài khiến cho vũ trụ vẫn ở trong trật tự của nó. Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Cha rất yêu dấu, con lấy làm kinh sợ trước những việc lạ lùng của Ngài trong sự sáng tạo và tình yêu sâu rộng Ngài dành cho con. Con ngợi khen Cha vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Hai điều làm tôi kinh sợ -các tinh tú trên bầu trời Và phẩm hạnh của nhân loại dưới trần gian. Albert Einstein 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC